Naši stážisté získali na konferenci Otevřená věda 2. místo

Na závěrečné studentské konferenci programu Otevřená věda zaujali porotu svou prezentací studenti Ludmila Šírová, Václav Zajac a Šimon Škultéty, kteří na našem ústavu absolvovali stáž Singularita pod spektroskopem pod vedením lektora Martin Jindry. Porota jim udělila 2. místo v kategorii Chemie a materiálové cykly.

Každý rok nabízíme středoškolským studentům a studentkám několik stáží, při kterých si mohou vyzkoušet vědeckou práci. To umožňuje program Otevřená věda Akademie věd ČR. V roce 2023 jsme vypsali 6 stáží, kterými prošlo 12 studentů a studentek.

Jednou z nich byla stáž s názvem Singularita pod spektroskopem. V rámci stáže studující zkoušeli připravit grafen pomocí lepicí pásky metodou Scotchtape, což je technika, kdy se lepicí páskou krystal grafitu rozdělí až na monoatomární vrstvy. Grafen pak spektroskopicky charakterizovali a dále modifikovali. 

Naučil jsem se spoustu nových věcí a měl možnost pracovat s několika špičkovými přístroji. V rámci stáže jsme vytvářeli a modifikovali grafen, čímž jsme se podíleli na reálném výzkumu. Téma mě nakonec zaujalo natolik, že bych se mu chtěl věnovat i příští rok v rámci další stáže a absolventského projektu,“ řekl Václav Zajac, jeden ze stážistů.

Stáž mě zaujala, protože byla na pomezí fyziky a chemie, a mě zajímají oba obory. Naučila jsem se spoustu nových věcí. Nejvíc mě ale potěšilo, že jsem si mohla vyzkoušet práci v čistých prostorách s různými přístroji a hlavně lepicí páskou,“ dodala stážistka Ludmila Šírová.

K vědecké práci patří i prezentace výsledků

Stáže Otevřené vědy jsou zakončené studentskou konferencí, kde stážisté a stážistky prezentují před odbornou porotou své výsledky. Letos tato konference proběhla ve dnech 22. až 24. listopadu 2023 v budově Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze.

Ve středu 22. listopadu prezentovali své výsledky studující z oblasti chemie. Porotu zaujaly výsledky našich stážistů natolik, že jim udělili 2. místo.

Účast na stáži zvýšila mou motivaci věnovat se v budoucnosti vědě. Za to a také za všechno ostatní bych ráda poděkovala našemu vedoucímu Martinu Jindrovi,“ řekla Ludmila Šírová, stážistka.

Gratulujeme k úspěchu Ludmile Šírové, Václavu Zajacovi a Šimonovi Škultétymu a přejeme mnoho štěstí v dalším studiu.

Malá statistika na závěr

Programu Otevřená věda se náš ústav účastní od roku 2005. Stážemi u nás prošlo již 126 středoškolských studentů a studentek, lektorů je u nás více než 25, kteří střídavě vypisují stáže. V lednu začínají stáže nové. Pět našich lektorů a lektorek se těší na více než 10 nových stážistů a stážistek.