Konference: Hledáme chemické cesty pro ukládání obnovitelné energie

Ve středu 17. května 2023 se v našem ústavu uskutečnil druhý ročník konference „Ústav Heyrovského se otevírá“. Sešli se na ní zástupci a zástupkyně univerzit, akademických pracovišť a aplikační sféry s cílem prodiskutovat aktuální vědecké a technologické výzvy spojené s defosilizací společnosti a představit klíčové aktivity Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v této oblasti. Na konferenci vědečtí pracovníci představili slibné projekty v oblasti vodíkových technologií, výroby syntetických paliv či vývoje materiálů pro pokročilé bateriové systémy.

Evropa se připravuje na přicházející klimatickou změnu. Evropská komise představila v roce 2019 Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal), což je iniciativa Evropské komise, jejímž hlavním cílem je dosažení klimatické neutrality Evropské Unie do roku 2050. V roce 2021 pak vydala Evropská komise legislativní balíček „Fit for 55“, který definuje nástroje pro dosažení cílů Zelené dohody. Obsahuje nové i revidované legislativní návrhy v oblasti klimatu, energetiky a dopravy.

Aby bylo cílů Zelené dohody dosaženo, je třeba v první řadě najít nové, bezemisní zdroje energie a způsoby jejího skladování a transportu. Vývoj těchto technologií je obrovskou výzvou pro evropský základní i aplikovaný výzkum. V přednáškovém sále se proto sešli zástupci Univerzity Karlovy, VŠCHT, Masarykovy univerzity a Univerzity J. E. Purkyně, zástupci z ústavů Akademie věd i představitelé průmyslových podniků, např. ČEZ, Linde či Lovochemie.

Klíčová role chemických technologií

Hlavním tématem byl bezfosilní energetický koncept moderní společnosti, kdy úlohu fosilních paliv přejímají nízkoemisní a obnovitelné zdroje. Obecné charakteristiky tohoto konceptu, zejména nutnost rozvoje technologií a procesů pro ukládání a transport obnovitelné energie, byly představeny v úvodní přednášce dr. Petr Krtila. Podrobnou analýzu výzev jednotlivých technologických řešení v oblasti vodíkových technologií, alternativních paliv či pokročilých bateriových systémů potom poskytly příspěvky prof. Karla Bouzka, dr. Jiřího Dědečka a dr. Otakara Franka.

Prezentované přednášky i následná diskuse jasně ukázaly klíčovou roli chemických technologií ukládání energie. Úspěšný odchod od fosilních paliv není možný bez revolučního rozvoje chemických procesů ukládání obnovitelné energie. Diskuse rovněž zdůraznila potřebu výrazného prohloubení spolupráce v rámci výzkumné sféry a nutnost aktivace veřejné správy, která zatím není schopná odpovídajícím způsobem nastavit regulatorní rámec těchto technologií. Diskuse rovněž identifikovala veřejnou podporu výzkumné základny v této klíčové oblasti jako fragmentovanou a rozsahem neodpovídající důležitosti oboru.

Konkrétní výsledky výzkumu

V předsálí bylo možné si prohlédnout ukázky technologií vyvíjených v našem ústavu, například baterie na bázi sodík-síra nebo bezpečné a dostupné baterie s vysoce koncentrovaným vodným roztokem soli běžných kovů a vývoje materiálů pro elektrolýzu vody. Demonstrace prezentovaných technologií byly dále doplněny prezentací palivových článků vyvíjených na VŠCHT.

Záznam přednášek si můžete pustit na našem youtube kanálu.