Eva Krupičková Pluhařová: Přeměna oxidu se musí vyplatit

Broadcast date
05.01.2023

Deník, 5.1.2023

Vysoké emise skleníkových plynů dále oteplují planetu.

Vědci proto zkouší zefektivnit zachytávání a přeměnu oxidu uhličitého na užitečné suroviny. Součástí týmu je i česká výzkumnice. Dnes už vědci oxid umí zachytávat, ukládat a znovu využívat, čímž se celkové emise snižují. Do roku 2030 by mělo být v provozu více než dvě stovky nových zachycovacích zařízení, která zachytí více než 220 milionů tun oxidu uhličitého ročně. Podle Mezinárodní agentury pro energii by však i toto množství zůstávalo daleko pod tím, co se požaduje ve scénáři nulových emisí do roku 2050.

Jak vysvětluje česká vědkyně Eva Krupičková Pluhařová (na snímku) z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd, přeměna oxidu uhličitého na užitečné suroviny je bohužel energeticky velmi náročná.

Deník, Eva Krupičková Pluhařová

Pokud by se vyplatila, za většinou elektráren a továren by dávno stálo zařízení na zachytávání, natlakování a přípravu tohoto skleníkového plynu k dalšímu použití.
„Pokud ovšem energii získáme z obnovitelných zdrojů, u kterých se můžeme potýkat s náhlými přebytky, třeba když moc svítí nebo moc fouká, pak přeměna pomocí takzvané elektrochemické redukce na metanol nebo kyselinu mravenčí nevypadá vůbec špatně,“ upozorňuje Pluhařová.

Kyselina mravenčí se používá v gumárenském průmyslu nebo při výrobě barev, metanol zase jako rozpouštědlo. Další překážkou je podle české vědkyně zatím nedostatečná účinnost katalyzátorů, které by tuto chemickou přeměnu oxidu uhličitého usnadňovaly. Na jejich vývoji nyní pracuje mezinárodní tým, jehož je Krupičková Pluhařová součástí. Výzkumníci pracují na scénáři, který by umožnil výrazně snížit emise. „Po zachycení a přečištění v nádobách se zásaditými roztoky by byl oxid uhličitý dopraven do elektrolyzéru, což je zařízení, kde probíhá chemická přeměna pomocí elektrické energie. Ta by se získávala z obnovitelných zdrojů,“ popsala Pluhařová.

Mezinárodní agentura pro energii vyzývá státníky, aby přišli s další politickou podporou a s pobídkami, díky čemuž by se podnikům taková zařízení vyplatila. První takové pobídky již úspěšně uskutečnili ve Spojených státech amerických, které patří k největším emisním hříšníkům.

Mgr. Ing. Krupičková Pluhařová Eva Ph.D.

E-mail
eva.pluharovaatjh-inst.cas.cz