Other National Awards

Year
2008
Pamětní medaile Západočeské univerzity v Plzni za podporu rozvoje výzkumu a vývoje v České republice.
Room
101
Extension
2067
Flag-line
286583029
E-mail
rudolf.zahradnikatjh-inst.cas.cz