Politika Akademie věd a Heyrovského ústavu ve vztahu k aplikační sféře