"Charakterizace 2D materiálů v nanoměřítku mikroskopií rastrovací sondou"

Álvaro Rodriguez

Seminář se koná v pátek 25. října v 13:00 hod v zasedací místnosti 108