Publications 2007

Research Papers in Periodicals

Attia, Adel ; Zukalová, Markéta ; Pospíšil, Lubomír ; Kavan, Ladislav. Electrochemical Impedance Spectroscopy of Mesoporous Al-stabilized TiO2 (Anatase) in Aprotic Medium. Journal of Solid State Electrochemistry, 2007, Roč. 11, č. 9, s. 1163-1169. ISSN 1432-8488.

Auzias, M. ; Süss-Fink, G. ; Štěpnička, P. ; Ludvík, Jiří. Dinuclear ruthenium sawhorse-type complexes containing carboxylato bridges and ferrocenyl substituents: Synthesis and electrochemistry. Inorganica chimica acta, 2007, Roč. 360, č. 6, s. 2023-2028. ISSN 0020-1693.

Auzias, M. ; Therrien, B. ; Süss-Fink, G. ; Štěpnička, P. ; Ludvík, Jiří. Synthesis, structure and electrochemistry of cationic diruthenium complexes of the type [(N-N)2Ru2(CO)2(.mu.-OOCFc)]+ containing a ferrocenecarboxylato bridge and two chelating aromatic diimine ligands. Journal of Organometallic Chemistry, 2007, Roč. 692, č. 4, s. 755-760. ISSN 0022-328X.

Balcar, Hynek ; Hamtil, Roman ; Žilková, Naděžda ; Zhang, Z. ; Pinnavaia, T. J. ; Čejka, Jiří. Re(VII) oxide on mesoporous alumina of different types - Activity in the metathesis of olefins and their oxygen-containing derivatives. Applied Catalysis A - General, 2007, Roč. 320, -, s. 56-63. ISSN 0926-860X.

Barek, J. ; Fischer, J. ; Navrátil, Tomáš ; Pecková, K. ; Yosypchuk, Bogdan ; Zima, J. Non-traditional Electrode Materials in Environmental Analysis of Biologically Active Organic Compounds. Electroanalysis, 2007, Roč. 19, 19-20, s. 2003-2014. ISSN 1040-0397.

Bastl, Zdeněk ; Franc, Jiří ; Janda, Pavel ; Pelouchová, Hana ; Samec, Zdeněk. Effect of the vapor-deposited Au nanoparticles on the rate Fe(CN)6-3/ Fe(CN)6-4 redox reaction at the highly oriented pyrolytic graphite electrode. Journal of the Electroanalytical Chemistry and Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry, 2007, Roč. 605, č. 1, s. 31-40. ISSN 0022-0728.

Bejblová, Martina ; Zones, S. I. ; Čejka, Jiří. Highly selective synthesis of acetylferrocene by acylation of ferrocene over zeolites. Applied Catalysis A - General, 2007, Roč. 327, č. 2, s. 255-260. ISSN 0926-860X.

Bejblová, Martina ; Vlk, J. ; Procházková, Dana ; Šiklová, Helena ; Čejka, Jiří. The effect of type of acid sites in molecular sieves on activity and selectivity in acylation reactions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2007, Roč. 72, 5-6, s. 728-746. ISSN 0010-0765.

Bejblová, Martina ; Zones, S. I. ; Čejka, Jiří. Zeolites for preparation of acylferrocenes. Studies in Surface Science and Catalysis, 2007, Roč. 170, -, s. 1120-1127. ISSN 0167-2991.

Benco, L. ; Bucko, T. ; Grybos, R. ; Hafner, J. ; Sobalík, Zdeněk ; Dědeček, Jiří ; Hrušák, Jan. Adsorption of NO in Fe2+-Exchanged Ferrierite. A Density Functional Theory Study. Journal of Physical Chemistry C, 2007, Roč. 111, č. 2, s. 586-595. ISSN 1932-7447.

Benco, L. ; Bucko, T. ; Grybos, R. ; Hafner, J. ; Sobalík, Zdeněk ; Dědeček, Jiří ; Sklenák, Štěpán ; Hrušák, Jan. Multiple Adsorption of NO on Fe2+ Cations in the .alpha.- and .beta.-Positions of Ferrierite: An Experimental and Density Functional Study. Journal of Physical Chemistry C, 2007, Roč. 111, č. 26, s. 9393-9402. ISSN 1932-7447.

Brabec, Libor ; Kočiřík, Milan. Silicalite-1 polycrystalline layers and crystal twins: Morphology and grain boundaries. Materials Chemistry and Physics, 2007, Roč. 102, č. 1, s. 67-74. ISSN 0254-0584.

Bulak, E. ; Leboschka, M. ; Schwederski, B. ; Sarper, O. ; Varnali, T. ; Fiedler, Jan ; Lissner, F. ; Schleid, T. ; Kaim, W. Reversibly Reducible cis-Dichloroplatinum(II) and cis-Dichloropalladium(II) Complexes of Bis(1-methylimidazol-2-yl)glyoxal. Inorganic Chemistry, 2007, Roč. 46, č. 14, s. 5562-5566. ISSN 0020-1669.

Burlacov, I. ; Jirkovský, Jaromír ; Kavan, Ladislav ; Ballhorn, R. ; Heimann, R. B. Cold Gas Dynamic Spraying (CGDS) of TiO2 (Anatase) Powders onto Poly(sulfone) Substrates: Microstructural Characterisation and Photocatalytic Efficiency. Journal of Photochemistry and Photobiology. A - Chemistry Section, 2007, Roč. 187, 2-3, s. 285-292. ISSN 1010-6030.

Celik, H. ; Ludvík, Jiří ; Zuman, P. Less common patterns of reduction of some oximes. Electrochimica acta, 2007, Roč. 52, č. 5, s. 1990-2000. ISSN 0013-4686.

Cibulka, R. ; Svobodová, E. ; König, B. ; Ludvík, Jiří ; Hampl, F. ; Liška, F. Studium využití některých N-donorových ligandů a jejich komplexů s ionty přechodných kovů. Chemické listy, 2007, Roč. 101, č. 11, s. 886-894. ISSN 0009-2770.

Constantin, F. L. ; Demaison, J. ; Féjard, L. ; Litz, M. ; Burger, H. ; Pracna, Petr. High-resolution infrared and subterahertz spectroscopy of the v(2)=1, v(5)=1, and v(3)=2 levels of (CH3)-C-13 Cl-35. Journal of Molecular Spectroscopy, 2007, Roč. 243, č. 2, s. 234-244. ISSN 0022-2852.

Čapek, P. ; Hejtmánek, Vladimír ; Brabec, Libor ; Zikánová, Arlette ; Kočiřík, Milan. Network Modelling of Capillary Pressure Curves, Permeability, and Diffusivity. Chemical Engineering Science, 2007, Roč. 62, 18-20 , s. 5117-5122. ISSN 0009-2509.

Čársky, Petr ; Čurík, Roman ; Pezler, B. ; Michl, Josef. Angular Distributions for Vibrationally Inelastic Nonresonant Scattering of Electrons by Molecules. Journal of Physical Chemistry. A, 2007, Roč. 111, č. 49, s. 12216-12228. ISSN 1089-5639.

Čársky, Petr. Efficient evaluation of Coulomb integrals in a mixed Gaussian and plane-wave basis. International Journal of Quantum Chemistry, 2007, Roč. 107, č. 1, s. 56-62. ISSN 0020-7608.

Čejka, Jiří ; Mintova, S. Perspectives of micro/mesoporous composites in catalysis. Catalysis Reviews-Science and Engineering, 2007, Roč. 49, č. 4, s. 457-509. ISSN 0161-4940.

Čížková, P. ; Navrátil, Tomáš ; Šestáková, Ivana ; Yosypchuk, Bogdan. Verification of Applicability of Mercury Meniscus Modified Silver Solid Amalgam Electrode for Determination of Heavy Metals in Plant matrices. Electroanalysis, 2007, Roč. 19, 2-3, s. 161-171. ISSN 1040-0397.

Čuvanová, S. ; Reháková, M. ; Finocchiaro, P. ; Pollicino, A. ; Bastl, Zdeněk ; Nagyová, S. ; Fajnor, V. Š. Thermochemical properties of copper forms of zeolite ZSM5 containing dimethylethylenediamine. Thermochimica Acta, 2007, Roč. 452, č. 1, s. 13-19. ISSN 0040-6031.

Daňhel, A. ; Pecková, K. ; Čížek, K. ; Barek, J. ; Yosypchuk, Bogdan ; Navrátil, Tomáš. Voltametrické stanovení genotoxických dinitronaftalenů pomocí meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrody. Chemické listy, 2007, Roč. 101, č. 2, s. 144-149. ISSN 0009-2770.

Davídková, Marie ; Juha, Libor ; Bittner, Michal ; Koptyaev, Sergey ; Hájková, Věra ; Krása, Josef ; Pfeifer, Miroslav ; Štísová, Viktorie ; Bartnik, A. ; Fiedorowicz, H. ; Mikolajczyk, J. ; Ryc, L. ; Pína, L. ; Horváth, M. ; Babánková, Dagmar ; Cihelka, Jaroslav ; Civiš, Svatopluk. A High-Power Laser-Driven Source of Sub-nanosecond Soft X-Ray Pulses for Single-Shot Radiobiology Experiments. Radiation Research, 2007, Roč. 168, č. 3, s. 382-387. ISSN 0033-7587.

Demel, Jan ; Čejka, Jiří ; Bakardjieva, Snejana ; Štěpnička, P. Grafting of palladium nanoparticles onto mesoporous molecular sieve MCM-41: Heterogeneous catalysts for the formation of an N-substituted pyrrol. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2007, Roč. 263, 1-2, s. 259-265. ISSN 1381-1169.

Demel, Jan ; Čejka, Jiří ; Štěpnička, P. The used of palladium nanoparticles supported on MCM-41 mesoporous molecular sieves in Heck reaction: A comparison of basic and neutral supports. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2007, Roč. 274, 1-2, s. 127-132. ISSN 1381-1169.

Déroche, I. ; Maurin, G. ; Llewellyn, P. ; Castro, M. ; Wright, P. A. ; Bejblová, Martina ; Čejka, Jiří. A computational study of the stretching frequencies of Bronsted acid sites in SAPO STA-7: preliminary comparison with infrared. Studies in Surface Science and Catalysis, 2007, Roč. 170, -, s. 1660-1667. ISSN 0167-2991.

Eriksson, L. ; Vyakaranam, K. ; Ludvík, Jiří ; Michl, Josef. Synthesis of the Isolable biradicals .(CH3B)(11)C-C=C- C-(BCH3)(11). and trans-.(CH3B)(11)C-CH=CH-C(BCH3)(11). Journal of Organic Chemistry, 2007, Roč. 72, č. 7, s. 2351-2356. ISSN 0022-3263.

Fárník, Michal ; Buck, U. Photodissociation of HBr molecules in clusters: from rare gas clusters to water nanoparticles. Physica Scripta, 2007, Roč. 76, č. 3, C73-C78. ISSN 0031-8949.

Fattakhova Rohlfing, D. ; Wark, M. ; Rathouský, Jiří. Electrode layers for electrochemical applications based on functionalized mesoporous silica films. Sensors and Actuators. B - Chemical and Biochemical Sensors, 2007, Roč. 126, č. 1, s. 78-81. ISSN 0925-4005.

Fattakhova Rohlfing, D. ; Wark, M. ; Brezesinski, T. ; Smarsly, B. M. ; Rathouský, Jiří. Highly organized mesoporous TiO2 films with controlled crystallinity: A Li-insertion study. Advanced Functional Materials, 2007, Roč. 17, č. 1, s. 123-132. ISSN 1616-301X.

Fattakhova Rohlfing, D. ; Wark, M. ; Rathouský, Jiří. Ion-permselective pH-switchable mesoporous SiO2 thin layers. Chemistry of Materials, 2007, Roč. 19, č. 7, s. 1640-1647. ISSN 0897-4756.

Feketeová, L. ; Tepnual, T. ; Grill, V. ; Roithová, Jana ; Herman, Zdeněk ; Märk, T. D. Surface-induced dissociation and reactions of cations and dications C7H8 center dot+/2+, C7H7+/center dot 2+ and C7H62+: Dependence of mass spectra of product ions on incident energy of the projectiles. International Journal of Mass Spectrometry, 2007, Roč. 265, -, s. 337-346. ISSN 1387-3806.

Fischer, J. ; Vaňourková, L. ; Daňhel, A. ; Vyskočil, V. ; Čížek, K. ; Barek, J. ; Pecková, K. ; Yosypchuk, Bogdan ; Navrátil, Tomáš. Voltammetric Determination of Nitrophenols at a Silver Solid Amalgam Electrode. International Journal of Electrochemical Science, 2007, Roč. 2, -, s. 226-134. ISSN 1452-3981.

Franc, Jiří ; Nešpůrek, Stanislav. High-slope photoconductive cells based on screen-printed and sintered cadmium sulfide; the long-term stability properties. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 2007, Roč. 9, č. 7, s. 2205-2210. ISSN 1454-4164.

Franceschi, P. ; Ascenzi, D. ; Tosi, R. ; Thissen, R. ; Žabka, Ján ; Roithová, Jana ; Ricketts, C. L. ; De Simone, M. ; Coreno, M. Dissociative double photoionization of N2 using synchrotron radiation: Appearance energy of the N2+ dication. Journal of Chemical Physics, 2007, Roč. 126, č. 13, 134310-1-134310-9. ISSN 0021-9606.

Frank, Otakar ; Jehlička, J. ; Edwards, H. G. M. Raman spectroscopy as tool for the characterization of thio-polyaromatic hydrocarbons in organic minerals. Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2007, Roč. 68, č. 4, s. 1065-1069. ISSN 1386-1425.

Frank, Otakar ; Kalbáč, Martin ; Kavan, Ladislav ; Zukalová, Markéta ; Procházka, Jan ; Klementová, Mariana ; Dunsch, L. Structural properties and electrochemical behavior of CNT - TiO2 nanocrystal heterostructures. Physica Status Solidi. B: Basic Research, 2007, Roč. 244, č. 11, s. 4040-4045. ISSN 0370-1972.

Gál, Miroslav ; Híveš, J. ; Benová, M. ; Galová, M. Electrochemical impedance and conductivity measurements in a heterogeneous Fe powder particle—electrolyte system with or without electrochemical reaction. Journal of Applied Electrochemistry, 2007, Roč. 37, č. 6, s. 737-746. ISSN 0021-891X.

Ghumaan, S. ; Sarkar, B. ; Patil, M. P. ; Fiedler, Jan ; Sunoj, R. B. ; Kaim, W. ; Lahiri, G. K. Multiple one-electron oxidation and reduction of trinuclear bis(2,4-pentanedionato)ruthenium complexes with substituted diquinoxalino[2,3-a:2´,3´-c]phenazine ligands. Polyhedron, 2007, Roč. 26, č. 13, s. 3409-3418. ISSN 0277-5387.

Govindaswamy, P. ; Therrien, B. ; Süss-Fink, G. ; Štěpnička, P. ; Ludvík, Jiří. Mono and dinuclear iridium, rhodium and ruthenium complexes containing chelating carboxylato pyrazine ligands: Synthesis, molecular structure and electrochemistry. Journal of Organometallic Chemistry, 2007, Roč. 692, č. 8, s. 1661-1671. ISSN 0022-328X.

Govindaswamy, P. ; Canivet, J. ; Therrien, B. ; Süss-Fink, G. ; Štěpnička, P. ; Ludvík, Jiří. Mono and dinuclear rhodium, iridium and ruthenium complexes containing chelating 2,2′-bipyrimidine ligands: Synthesis, molecular structure, electrochemistry and catalytic properties. Journal of Organometallic Chemistry, 2007, Roč. 692, č. 17, s. 3664-3675. ISSN 0022-328X.

Hallez, L. ; Touyeraz, F. ; Hihn, J. Y. ; Klíma, Jiří. Energetic balance in an ultrasonic reactor using focused or flat high frequency transducers. Ultrasonics Sonochemistry, 2007, Roč. 14, č. 6, s. 739-749. ISSN 1350-4177.

Hanzlíček, Tomáš ; Nižňanský, D. ; Dědeček, Jiří ; Steinerová, Michaela ; Straka, Pavel ; Třísková, J. Discoloration of fired kaolinitic clays (Study of Fe3+ coordination by Mössbauer and UV-ViS-NIR spectroscopy). Journal of the American Ceramic Society, 2007, Roč. 90, č. 9, s. 2843-2848. ISSN 0002-7820.

Hanzlíček, Tomáš ; Nižňanský, D. ; Dědeček, Jiří ; Steinerová, Michaela ; Straka, Pavel ; Třísková, J. Discoloration of fired kaolinitic clays (Study of Fe+3 coordination by Mössbauer and UV-ViS-NIR spectroscopy). Journal of the American Ceramic Society, 2007, Roč. 90, č. 9, s. 2843-2848. ISSN 0002-7820. Dostupný z: .

Hartl, F. ; Rosa, P. ; Ricard, L. ; Le Floch, P. ; Záliš, Stanislav. Electronic transitions and bonding properties in a series of five-coordinate "16-electron" complexes [Mn(CO)3(L2)]− (L2 = chelating redox-active .pi.-donor ligand). Coordination Chemistry Reviews, 2007, Roč. 251, 3-4, s. 557-576. ISSN 0010-8545.

Hau-Riege, S.P. ; London, R.A. ; Bionta, R.M. ; McKernan, M.A. ; Baker, S.L. ; Krzywinski, J. ; Sobierajski, R. ; Nietubyc, R. ; Pelka, J. B. ; Jurek, M. ; Juha, Libor ; Chalupský, Jaromír ; Cihelka, Jaroslav ; Hájková, Věra ; Velyhan, Andriy ; Krása, Josef ; Kuba, J. ; Tiedtke, K. ; Toleikis, S. ; Tschentscher, T. ; Wabnitz, H. ; Bergh, M. ; Caleman, C. ; Sokolowski-Tinten, K. ; Stojanovic, N. ; Zastrau, U. Damage threshold of inorganic solids under free-electron-laser irradiation at 32.5 nm wavelength. Applied Physics Letters, 2007, Roč. 90, č. 17, 173128/1-173128/3. ISSN 0003-6951.

Hohlbein, J. ; Steinhart, M. ; Schiene-Fischer, C. ; Benda, Aleš ; Hof, Martin ; Hübner, G. Confined diffusion in ordered nanoporous alumina membranes. Small, 2007, Roč. 3, č. 3, s. 380-385. ISSN 1613-6810.

Horáček, Michal ; Pinkas, Jiří ; Kubišta, Jiří ; Císařová, I. ; Gyepes, R. ; Štěpnička, P. Preparation and crystal structures of low-valent zirconocene complexes containing tetramethyl(phenyl) cyclopentadienyl ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2007, Roč. 72, 5-6, s. 679-696. ISSN 0010-0765.

Chalupský, Jaromír ; Juha, Libor ; Kuba, J. ; Cihelka, Jaroslav ; Hájková, Věra ; Koptyaev, Sergey ; Krása, Josef ; Velyhan, Andriy ; Bergh, M. ; Caleman, C. ; Hajdu, J. ; Bionta, R.M. ; Chapman, H. ; Hau-Riege, S.P. ; London, R.A. ; Jurek, M. ; Krzywinski, J. ; Nietubyc, R. ; Pelka, J. B. ; Sobierajski, R. ; Meyer-ter-Vehn, J. ; Tronnier, A. ; Sokolowski-Tinten, K. ; Stojanovic, N. ; Tiedtke, K. ; Toleikis, S. ; Tschentscher, T. ; Wabnitz, H. ; Zastrau, U. Characteristics of focused soft X-ray free-electron laser beam determined by ablation of organic molecular solids. Optics Express, 2007, Roč. 15, č. 10, s. 6036-6042. ISSN 1094-4087.

Jänchenová, Hana ; Lhotský, Alexandr ; Štulík, K. ; Mareček, Vladimír. Adsorption and ion-pairing interactions of phospholipids in the system of two immiscible electrolyte solutions Part I. The behaviour of lecithin at the water/1,2-dichloroethane interface, compared with that of trimethyloctadecylammonium cation. Journal of the Electroanalytical Chemistry and Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry, 2007, Roč. 601, 1-2, s. 101-106. ISSN 0022-0728.

Jänchenová, Hana ; Štulík, K. ; Mareček, Vladimír. Adsorption and ion-pairing interactions of phospholipids in the system of two immiscible electrolyte solutions. Part II: The formation and behaviour of a lecithin layer at the water/1,2-dichloroethane interface in the presence of multivalent anions in the aqueous phase. Journal of the Electroanalytical Chemistry and Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry, 2007, Roč. 604, č. 2, s. 109-114. ISSN 0022-0728.

Jirka, Ivan ; Plšek, Jan ; Vondráček, Martin ; Šutara, F. ; Matolin, V. ; Cháb, Vladimír ; Prince, K. C. Interaction of ethylene with palladium clusters supported on oxidized tungsten foil. Surface Science, 2007, Roč. 601, č. 14, s. 3114-3124. ISSN 0039-6028.

Jirkovský, Jakub ; Macounová, Kateřina ; Dietz, H. ; Plieth, W. ; Krtil, Petr ; Záliš, Stanislav. Raman spectroscopy of nanocrystalline Li-Ti-O spinels and comparative DFT calculations on TiyOz and LixTiyOz clusters. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2007, Roč. 72, č. 2, s. 171-184. ISSN 0010-0765.

Kalbáč, Martin ; Kavan, Ladislav ; Zukalová, Markéta ; Dunsch, L. An in situ Raman spectroelectrochemical study of the controlled doping of single walled carbon nanotubes in a conducting polymer matrix. Carbon, 2007, Roč. 45, č. 7, s. 1463-1470. ISSN 0008-6223.

Kalbáč, Martin ; Frank, Otakar ; Kavan, Ladislav ; Zukalová, Markéta ; Procházka, Jan ; Klementová, Mariana ; Dunsch, L. Heterostructures from single wall carbon nanotubes and TiO2 nanocrystals. Journal of the Electrochemical Society, 2007, Roč. 154, č. 8, K19-K24. ISSN 0013-4651.

Kalbáč, Martin ; Kavan, Ladislav ; Zukalová, Markéta ; Dunsch, L. In situ Raman spectroelectrochemical study of 13C labeled fullerene peapods and double walled carbon nanotubes. Small, 2007, Roč. 3, č. 10, s. 1746-1752. ISSN 1613-6810.

Kalbáč, Martin ; Kavan, Ladislav ; Dunsch, L. In Situ Raman Spectroelectrochemistry as a Tool for the Differentiation of Inner Tubes of Double-Wall Carbon Nanotubes and Thin Single-Wall Carbon Nanotubes. Analytical Chemistry, 2007, Roč. 79, č. 23, s. 9074-9081. ISSN 0003-2700.

Kalbáč, Martin ; Kavan, Ladislav ; Zukalová, Markéta ; Dunsch, L. Influence of an extended fullerene cage: Study of chemical and electrochemical doping of C70 peapods by in situ raman spectroelectrochemistry. Journal of Physical Chemistry C, 2007, Roč. 111, č. 3, s. 1079-1085. ISSN 1932-7447.

Kalbáč, Martin ; Kavan, Ladislav ; Zukalová, Markéta ; Dunsch, L. Raman spectroscopy and spectroelectrochemistry of the chemically n-doped DWCNT. Physica Status Solidi. B: Basic Research, 2007, Roč. 244, č. 11, s. 4086-4091. ISSN 0370-1972.

Kalbáč, Martin ; Kavan, Ladislav ; Zukalová, Markéta ; Yang, S. ; Čech, J. ; Roth, S. ; Dunsch, L. The change of the state of an endohedral fullerene by encapsulation into SWCNT: a Raman spectroelectrochemical study of Dy3NatC80 peapods. Chemistry - A European Journal, 2007, Roč. 13, -, s. 8811-8817. ISSN 0947-6539.

Kalbáčová, M. ; Kalbáč, Martin ; Dunsch, L. ; Hempel, U. Influence of single-walled carbon nanotube films on metabolic activity and adherence of human osteoblasts. Carbon, 2007, Roč. 45, č. 11, s. 2266-2272. ISSN 0008-6223.

Kalbáčová, M. ; Kalbáč, Martin ; Dunsch, L. ; Kromka, Alexander ; Vaněček, Milan ; Rezek, Bohuslav ; Hempel, U. ; Kmoch, S. The effect of SWCNT and nano-diamond films on human osteoblast cells. Physica Status Solidi. B: Basic Research, 2007, Roč. 244, č. 11, s. 43356-4359. ISSN 0370-1972.

Kapusta, P. ; Wahl, M. ; Benda, Aleš ; Hof, Martin ; Enderlein, J. Fluorescence lifetime correlation spectroscopy. Journal of Fluorescence, 2007, Roč. 17, č. 1, s. 43-48. ISSN 1053-0509.

Kar, S. ; Sarkar, B. ; Ghumaan, S. ; Leboschka, M. ; Fiedler, Jan ; Kaim, W. ; Lahiri, G. K. Ancillary ligand determination of the spin location in both oxidized and reduced forms of diruthenium complexes bridged by bis-bidentate 1,4-bis(2-phenolato)-1,4-diazabutadiene. Dalton Transactions, 2007, Roč. 19, -, s. 1934-1938. ISSN 1477-9226.

Kavan, Ladislav ; Kalbáč, Martin ; Zukalová, Markéta ; Dunsch, L. Comment on "Determination of the exciton binding energy in single-walled carbon nanotubes". Physical Review Letters, 2007, Roč. 98, č. 1, 019701. ISSN 0031-9007.

Kavan, Ladislav ; Exnar, I. ; Cech, J. ; Graetzel, M. Enhancement of electrochemical activity of LiFePO4 (olivine) by amphiphilic Ru-bipyridine complex anchored to a carbon nanotube. Chemistry of Materials, 2007, Roč. 19, -, s. 4716-4721. ISSN 0897-4756.

Kavan, Ladislav ; Murakami, T. N. ; Comte, P. ; Graetzel, M. Porous Films from TiO2 (Anatase) with Bimodal Morphology: Li-insertion Electrochemistry. Electrochemical and Solid State Letters, 2007, Roč. 10, č. 4, A85-A87. ISSN 1099-0062.

Kavan, Ladislav ; Dunsch, L. Spectroelectrochemistry of Carbon Nanostructures. ChemPhysCHem, 2007, Roč. 8, -, s. 974-998. ISSN 1439-4235.

Klein, A. ; Kaiser, A. ; Sarkar, B. ; Wanner, M. ; Fiedler, Jan. Electrochemical Behaviour of Organonickel Complexes: Monovalent – Divalent – Trivalent Nickel. European Journal of Inorganic Chemistry, 2007, -, č. 7, s. 965-976. ISSN 1434-1948.

Klíma, Jiří ; Frias-Ferrer, A. ; González-Garcia, J. ; Ludvík, Jiří ; Sáez, V. ; Iniesta, J. Optimisation of 20 kHz sonoreactor geometry on the basis of numerical simulation of local ultrasonic intensity and qualitative comparison with experimental results. Ultrasonics Sonochemistry, 2007, Roč. 14, č. 1, s. 19-28. ISSN 1350-4177.

Klusáčková, P. ; Lebedová, J. ; Pelclová, D. ; Šalandová, J. ; Šenholdová, Z. ; Navrátil, Tomáš. Occupational asthma and rhinitis in workers from a lasamide production line. Scandinavian Journal of Work Environment & Health, 2007, Roč. 33, č. 1, s. 74-78. ISSN 0355-3140.

Koley, M. ; Sarkar, B. ; Ghumaan, S. ; Bulak, E. ; Fiedler, Jan ; Kaim, W. ; Lahiri, G. K. Probing Mixed-Valence in a New tppz-Bridged Diruthenium(III,II) Complex {(.mu.-tppz)[Ru(bik)Cl]2}3+ (tppz=2,3,5,6-Tetrakis(2-pyridyl)pyrazine, bik = 2,2/-Bis(1-methylimidazolyl)ketone): EPR Silence, Intervalence Absorption, and .nu.CO Line Broadening. Inorganic Chemistry, 2007, Roč. 46, č. 9, s. 3736-3742. ISSN 0020-1669.

Korshunov, A. ; Heyrovský, Michael ; Bakardjieva, Snejana ; Brabec, Libor. Electrolytic processes in various degrees of dispersion. Langmuir, 2007, Roč. 23, č. 3, s. 1523-1529. ISSN 0743-7463.

Kostlánová, Tereza ; Dědeček, Jiří ; Krtil, Petr. The effect of the inner particle structure on the electronic structure of the nano-crystalline Li-Ti-O spinels. Electrochimica acta, 2007, Roč. 52, č. 5, s. 1847-1856. ISSN 0013-4686.

Kubát, Pavel ; Lang, Kamil ; Zelinger, Zdeněk. Interaction of porphyrins with PAMAM dendrimers in aqueous solution. Journal of Molecular Liquids, 2007, Roč. 131, -, s. 200-205. ISSN 0167-7322.

Kubát, Pavel ; Lang, Kamil ; Cígler, Petr ; Kožíšek, Milan ; Matějíček, P. ; Janda, Pavel ; Zelinger, Zdeněk ; Procházka, K. ; Král, V. Tetraphenylporphyrin-cobalt(III) Bis(1.2-dicarbollide) Conjugates: From the Solution Characteristics to Inhibition of HIV Protease. Journal of Physical Chemistry B, 2007, Roč. 111, -, s. 4539-4546. ISSN 1520-6106.

Kühnert, J. ; Dušek, Michal ; Demel, Jan ; Lang, H. ; Štěpnička, P. Synthesis, coordination and catalytic use of 1-(diphenylphosphino)-1_-carbamoylferrocenes with pyridyl-containing N-substituents. Dalton Transactions, 2007, -, -, s. 2802-2811. ISSN 1477-9226.

Lang, Kamil ; Bezdička, Petr ; Bourdelande, J.L. ; Hernando, J. ; Jirka, Ivan ; Kafuňková, Eva ; Kubát, Pavel ; Mosinger, Jiří ; Wagnerová, Dana Marie. Layered Double Hydroxides with Intercalated Porphyrins as Photofunctional Materials: Subtle Structural Changes Modify Singlet Oxygen Production. Chemistry of Materials, 2007, Roč. 19, č. 15, s. 3822-3829. ISSN 0897-4756.

Langmaier, Jan ; Samec, Zdeněk. Cyclic voltammetry of ion transfer across a room temperature ionic liquid membrane supported by a microporous filter. Electrochemistry Communications, 2007, Roč. 9, č. 9, s. 2633-2638. ISSN 1388-2481.

Langmaier, Jan ; Samcová, E. ; Samec, Zdeněk. Potentiometric Sensor for Heparin Polyion: Transient Behavior and Response Mechanism. Analytical Chemistry, 2007, Roč. 79, č. 7, s. 2892-2900. ISSN 0793-0135.

Lodyga, W. ; Kreglewski, M. ; Pracna, Petr ; Urban, Štěpán. Advanced Graphical Software for Assignments of Transitions in Rovibrational Spectra. Journal of Molecular Spectroscopy, 2007, Roč. 243, č. 2, s. 182-188. ISSN 0022-2852.

Ludvík, Jiří ; Urban, Jiří ; Fábry, Jan ; Císařová, I. 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one (metamitron) and 4-amino-6-methyl-3-phenyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one (isometamitron). Acta Crystallographica. C - Crystal Structure Communications, 2007, Roč. 63, č. 4, o259-o262. ISSN 0108-2701.

Lukáč, Jozef ; Klementová, Mariana ; Bezdička, Petr ; Bakardjieva, Snejana ; Šubrt, Jan ; Szatmary, Lorant ; Bastl, Zdeněk ; Jirkovský, Jaromír. Influence of Zr as TiO2 doping ion on photocatalytic degradation of 4-chlorophenol. Applied Catalysis. B - Environmental, 2007, Roč. 74, -, s. 83-91. ISSN 0926-3373.

Macounová, Kateřina ; Jirka, Ivan ; Trojánek, Antonín ; Makarova, Marina ; Samec, Zdeněk ; Krtil, Petr. Electrochemical Behavior of Nanocrystalline Ru1-xMexO2-y (Me=Fe, Co, Ni) Oxide Elektrodes in Double –Layer Region. Journal of the Electrochemical Society, 2007, Roč. 154, č. 12, A1077-A1082. ISSN 0013-4651.

Maity, A. N. ; Schwederski, B. ; Sarkar, B. ; Záliš, Stanislav ; Fiedler, Jan ; Kar, S. ; Lahiri, G. K. ; Duboc, C. ; Grunert, M. ; Gütlich, P. ; Kaim, W. Tetranuclear Complexes of [Fe(CO)2(C5H5)]+ with the TCNX Ligands (TCNX = TCNE, TCNQ, TCNB): Evidence for an Intramolecular Electron Transfer Dichotomy in Compounds (.mu.4-TCNX)[MLn]4. Inorganic Chemistry, 2007, Roč. 46, č. 18, s. 7312-7320. ISSN 0020-1669.

Maji, S. ; Sarkar, B. ; Patra, S. ; Fiedler, Jan ; Mobin, S. M. ; Puranik, V. G. ; Kaim, W. ; Lahiri, G. K. Metal-Induced Reductive Ring Opening of 1,2,4,5-Tetrazines: Three Resulting Coordination Alternatives, Including the New Non-Innocent 1,2-Diiminohydrazido(2-) Bridging Ligand System. Inorganic Chemistry, 2007, Roč. 45, č. 3, s. 1316-1325. ISSN 0020-1669.

Maji, S. ; Sarkar, B. ; Mobin, S. M. ; Fiedler, Jan ; Kaim, W. ; Lahiri, G. K. Non-innocent behaviour of ancillary and bridging ligands in homovalent and mixed-valent ruthenium complexes [A2Ru(.mu.L)RuA2]n, A = 2,4-pentanedionato or 2-phenylazopyridine, L2- = 2,5–bis(2-oxidophenyl)pyrazine. Dalton Transactions, 2007, Roč. 20, -, s. 2411-2418. ISSN 1477-9226.

Marschall, R. ; Rathouský, Jiří ; Wark, M. Ordered Functionalized Silica Materials with High Proton Conductivity. Chemistry of Materials, 2007, Roč. 19, č. 26, s. 6401-6407. ISSN 0897-4756.

Matulková, Irena ; Němec, I. ; Císařová, I. ; Němec, P. ; Mička, Z. Novel material for second harmonic generation: 3-amino-1.2,4-triazolinium(1+) hydrogen L-tartrate. Journal of Molecular Structure, 2007, Roč. 834, SI, s. 328-335. ISSN 0022-2860.

Maurer, J. ; Sarkar, B. ; Kaim, W. ; Winter, R. F. ; Záliš, Stanislav. Towards New Organometallic Wires: Tetraruthenium Complexes Bridged by Phenylenevinylene and Vinylpyridine Ligands. Chemistry - A European Journal, 2007, Roč. 13, č. 36, s. 10257-10272. ISSN 0947-6539.

Mikysek, T. ; Švancara, I. ; Bartoš, M. ; Vytřas, K ; Drabina, P. ; Sedlák, M. ; Klíma, Jiří ; Urban, Jiří ; Ludvík, Jiří. Electrochemical Studies on New Chelating Compounds of the Mono- and Bis(Imidazolyl) Pyridine Type. Electroanalysis, 2007, Roč. 19, č. 24, s. 2529-2537. ISSN 1040-0397.

Moakes, G. ; Daemen, L.L. ; Gelbaum, L. T. ; Leisen, J. ; Mareček, Vladimír ; Janata, J. Self-organization of water in lithium/nitrobenzene system. Journal of Physical Chemistry B, 2007, Roč. 111, č. 25, s. 7312-7317. ISSN 1520-6106.

Mosinger, Jiří ; Jirsák, O. ; Kubát, Pavel ; Lang, Kamil ; Mosinger, B. Bactericidal nanofabrics based on photoproduction of singlet oxygen. Journal of Materials Chemistry, 2007, Roč. 17, č. 2, s. 164-166. ISSN 0959-9428.

Navrátil, Tomáš ; Petr, M. ; Šenholdová, Z. ; Přistoupilová, K. ; Přistoupil, T. I. ; Heyrovský, Michael ; Pelclová, D. ; Kohlíková, E. Diagnostic Significance of Urinary Thiodiglycolic Acid as a Possible Tool for Studying the Role of Vitamins B12 and Folates in the Metabolism of Thiolic Substances. Physiological Research, 2007, Roč. 56, č. 1, s. 113-122. ISSN 0862-8408.

Nowak, I. ; Feliczak, A. ; Nekoksová, Iveta ; Čejka, Jiří. Comparison of oxidation properties of Nb and Sn in mesoporous molecular sieves. Applied Catalysis A - General, 2007, Roč. 321, č. 1, s. 40-48. ISSN 0926-860X.

Nowak, I. ; Feliczak, A. ; Tomczak, A. ; Nekoksová, Iveta ; Čejka, Jiří. Exploring the catalytic activity of regular and ultralarge-pore Nb,Sn-SBA-15 mesoporous molecular sieves. Studies in Surface Science and Catalysis, 2007, Roč. 170, -, s. 1432-1437. ISSN 0167-2991.

Obalová, L. ; Pacultová, K. ; Balabánová, Jana ; Jirátová, Květa ; Bastl, Zdeněk ; Valášková, M. ; Lacný, Z. ; Kovanda, F. Effect of Mn/Al ratio in Co-Mn-Al Mixed Oxide Catalysts Prepared from Hydrotalcite-like Precursors on Catalytic Decomposition of N2O. Catalysis Today, 2007, Roč. 119, 1-4, s. 233-238. ISSN 0920-5861.

Obalová, L. ; Pacultová, K. ; Balabánová, Jana ; Jirátová, Květa ; Bastl, Zdeněk ; Valášková, M. ; Lacný, Z. ; Kovanda, F. Effect of Mn/Al Ratio in Co-Mn-Al Mixed Oxide Catalysts Prepared from Hydrotalcite-like Precursors on Catalytic Decomposition of N2O. Catalysis Today, 2007, Roč. 119, 1-4 , s. 233-238. ISSN 0920-5861.

Olžyńska, Agnieszka ; Zan, Anna ; Jurkiewicz, Piotr ; Sýkora, Jan ; Gröbner, G. ; Langner, M. ; Hof, Martin. Molecular interpretation of fluorescence solvent relaxation of Patman and 2H NMR experiments in phosphatidylcholine bilayers. Chemistry and Physics of Lipids, 2007, Roč. 147, č. 2, s. 69-77. ISSN 0009-3084.

Ouchi, A. ; Bastl, Zdeněk ; Boháček, Jaroslav ; Šubrt, Jan ; Pola, Josef. Laser-induced chemical liquid deposition of discontinuous and continuous copper films. Surface and Coatings Technology, 2007, Roč. 201, č. 8, s. 4728-4733. ISSN 0257-8972.

Paidarová, Ivana ; Polák, Rudolf ; Paulíková, B. ; Karlický, F. ; Oleksy, K. ; Hrivňák, D. ; Gadéa, F. X. ; Kalus, R. Modeling of He+N clusters I. Ab initio and analytical potential energy surfaces for the ground state and two lowest excited states of He+3 Chemical Physics, 2007, Roč. 342, 1-3, s. 64-70. ISSN 0301-0104.

Pauporté, T. ; Rathouský, Jiří. Electrodeposited Mesoporous ZnO Thin Films as Efficient Photocatalysts for the degradation of dye pollutants. Journal of Physical Chemistry C, 2007, Roč. 111, č. 21, s. 7639-7644. ISSN 1932-7447.

Pawlesa, Justyna ; Zukal, Arnošt ; Čejka, Jiří. Synthesis and adsorption investigations of zeolites MCM-22 and MCM-49 modified by alkali metal cations. Adsorption-Journal of the International Adsorption Society, 2007, Roč. 13, 3-4, s. 257-265. ISSN 0929-5607.

Pawlesa, Justyna ; Bejblová, Martina ; Sommer, L. ; Bouzga, A. M. ; Stöcker, M. ; Čejka, Jiří. Synthesis, modification andcharacterization of MWW framework topology materials. Studies in Surface Science and Catalysis, 2007, Roč. 170, -, s. 610-615. ISSN 0167-2991.

Pelclová, D. ; Prázdný, M. ; Škrha, J. ; Fenclová, Z. ; Kalousová, M. ; Urban, P. ; Navrátil, Tomáš ; Šenholdová, Z. ; Šmerhovský, Z. 2,3,7,8-TCDD exposure, endothelial dysfunction and impaired microvascular reactivity. Human & Experimental Toxicology, 2007, Roč. 26, -, s. 705-713. ISSN 0960-3271.

Pick, Štěpán. Density-functional study of the CO adsorption on ferromagnetic Co(0001) and Co(111) surfaces. Surface Science, 2007, Roč. 601, č. 23, s. 5571-5575. ISSN 0039-6028.

Pick, Štěpán ; Légaré, P. ; Demangeat, C. Density-functional study of the chemisorption of N on and below Fe(110) and Fe(001) surfaces. Physical Review. B, 2007, Roč. 75, č. 19, 195446/10/. ISSN 1098-0121.

Pick, Štěpán ; Ignatiev, P. A. ; Klavsyuk, A. L. ; Hergert, W. ; Stepanyuk, V. S. ; Bruno, P. Structure and magnetic properties of Co chains on a stepped Cu surface. Journal of Physics. Condensed Matter, 2007, Roč. 19, -, s. 446001-446011. ISSN 0953-8984.

Pinkas, Jiří ; Lukešová, Lenka ; Gyepes, R. ; Císařová, I. ; Lönnecke, P. ; Kubišta, Jiří ; Horáček, Michal ; Mach, Karel. Effect of the trimethylsilyl substituent on reactivity of permethyltitanocene. Organometallics, 2007, Roč. 26, č. 13, s. 3100-3110. ISSN 0276-7333.

Pinkas, Jiří ; Varga, V. ; Císařová, I. ; Kubišta, Jiří ; Horáček, Michal ; Mach, Karel. The first thermally stable half-sandwich titanium zwitterionic complex. Journal of Organometallic Chemistry, 2007, Roč. 692, č. 10, s. 2064-2070. ISSN 0022-328X.

Pittner, Jiří ; Šmydke, Jan. Analytic gradient for the multireference Brillouin-Wigner coupled cluster method and for the state-universal multireference coupled cluster method. Journal of Chemical Physics, 2007, Roč. 127, č. 11, 114103-1-114103-8. ISSN 0021-9606.

Pola, Josef ; Bakardjieva, Snejana ; Maryško, Miroslav ; Vorlíček, Vladimír ; Šubrt, Jan ; Bastl, Zdeněk ; Galíková, Anna ; Ouchi, A. Laser-induced Conversion of Silica into Nanosized Carbon- Polyoxocarbosilane Composites. Journal of Physical Chemistry C, 2007, Roč. 111, 45 , s. 16818-16826. ISSN 1932-7447.

Polášek, Miroslav ; Kubišta, Jiří. Bis(.eta.5-cyclopentadienyl)titanium(II) in the Gas Phase. Mass Spectrometric and Computational Study of the Structure and Reactivity. Journal of Organometallic Chemistry, 2007, Roč. 692, č. 19, s. 4073-4083. ISSN 0022-328X.

Pospíšil, Lubomír ; Varaksa, N. ; Magnera, T. F. ; Brotin, T. ; Michl, Josef. Adsorption of tentacled tetragonal star connectors, C4R4-Co-C-5(HgX)(5), on mercury. Langmuir, 2007, Roč. 23, č. 2, s. 930-935. ISSN 0743-7463.

Pospíšil, Lubomír ; Bulíčková, Jana ; Hromadová, Magdaléna ; Gál, Miroslav ; Civiš, Svatopluk ; Cihelka, Jaroslav ; Tarábek, Ján. Electrochemical conversion of dinitrogen to ammonia mediated by a complex of fullerene C-60 and gamma-cyclodextrin. Chemical Communications, 2007, Roč. 22, -, s. 2270-2271. ISSN 1359-7345.

Poterya, Viktoriya ; Profant, V. ; Fárník, Michal ; Slavíček, P. ; Buck, U. Experimental and theoretical study of the pyrrole cluster photochemistry: Closing the .pi..sigma.* dissociation pathway by complexation. Journal of Chemical Physics, 2007, Roč. 127, č. 6, 064307-1-064307-12. ISSN 0021-9606.

Poterya, Viktoriya ; Fárník, Michal ; Slavíček, P. ; Buck, U. ; Kresin, V. V. Photodissociation of hydrogen halide molecules on free ice nanoparticles. Journal of Chemical Physics, 2007, Roč. 126, č. 7, 071101-1-071101-4. ISSN 0021-9606.

Profant, V. ; Poterya, Viktoriya ; Fárník, Michal ; Slavíček, P. ; Buck, U. Fragmentation dynamics of size selected pyrrole clusters prepared by electron impact ionization: Forming a solvated dimer ion core. Journal of Physical Chemistry. A, 2007, Roč. 111, č. 49, s. 12477-12486. ISSN 1089-5639.

Procházková, D. ; Zámostný, P. ; Bejblová, Martina ; Červený, L. ; Čejka, Jiří. Hydrodeoxygenation of aldehydes catalyzed by supported palladium catalysts. Applied Catalysis A - General, 2007, Roč. 332, č. 1, s. 56-64. ISSN 0926-860X.

Rathouský, Jiří ; Fattakhova Rohlfing, D. ; Wark, M. ; Brezesinski, T. ; Smarsly, B. Illumination-induced properties of highly ordered mesoporous TiO2 layers with controlled crystallinity. Thin Solid Films, 2007, Roč. 515, č. 16, s. 6541-6543. ISSN 0040-6090.

Rieber, K. ; Sýkora, Jan ; Olžyńska, Agnieszka ; Jelinek, R. ; Cevc, G. ; Hof, Martin. The use of solvent relaxation technique to investigate headgroup hydration and protein binding of simple and mixed phosphatidylcholine/surfactant bilayer membranes. Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 2007, Roč. 1768, č. 5, s. 1050-1058. ISSN 0005-2736.

Rulíšek, Lubomír ; Exner, Otto ; Cwiklik, Lukasz ; Jungwirth, Pavel ; Starý, Ivo ; Pospíšil, Lubomír ; Havlas, Zdeněk. On the convergence of the physicochemical properties of [n]helicenes. Journal of Physical Chemistry C, 2007, Roč. 111, č. 41, s. 14948-14955. ISSN 1932-7447.

Saniga, M. ; Planat, M. ; Kibler, M. R. ; Pracna, Petr. A classification of the projective lines over small rings. Chaos Solitons & Fractals, 2007, Roč. 33, č. 4, s. 1095-1102. ISSN 0960-0779.

Santos, M. ; Díaz, L. ; Urbanová, Markéta ; Bastl, Zdeněk ; Šubrt, Jan ; Pola, Josef. IR Laser-Induced Co-decomposition of Dimethyl Selenide and Trisilane: Gas-Phase Formation of SiSe and Chemical Vapor Deposition of Nanostructured H/Si/Se/C Polymers. Journal of Photochemistry and Photobiology. A - Chemistry Section, 2007, Roč. 188, 2-3 , s. 399-408. ISSN 1010-6030.

Sanyal, A. ; Chatterjee, S. ; Castineiras, A. ; Sarkar, B. ; Singh, P. ; Fiedler, Jan ; Záliš, Stanislav ; Kaim, W. ; Goswami, S. Singlet Diradical Complexes of Chromium, Molybdenum, and Tungsten with Azo Anion Radical Ligands from M(CO)6 Precursors. Inorganic Chemistry, 2007, Roč. 46, č. 21, s. 8584-8593. ISSN 0020-1669.

Sauer, S. P. A. ; Paidarová, Ivana. Correlated linear response calculations of the C6 dispersion coefficients of hydrogen halides. Computing Letters, 2007, Roč. 3, 2-4, s. 399-421. ISSN 1574-0404.

Sel, O. ; Sallard, S. ; Brezesinski, T. ; Rathouský, Jiří ; Dunphy, D. R. ; Collord, A. ; Smarsly, B. M. Periodically ordered meso – and macroporous SiO2 thin films and their induced electrochemical activity as a function of pore hierarchy. Advanced Functional Materials, 2007, Roč. 17, č. 16, s. 3241-3250. ISSN 1616-301X.

Singh, P. ; Fiedler, Jan ; Záliš, Stanislav ; Duboc, C. ; Niemeyer, M. ; Lissner, F. ; Schleid, T. ; Kaim, W. Spectroelectrochemistry and DFT Analysis of a New {RuNO}n Redox System with Multifrequency EPR Suggesting Conformational Isomerism in the {RuNO}7 State. Inorganic Chemistry, 2007, Roč. 46, č. 22, s. 7312-7320. ISSN 0020-1669.

Sklenák, Štěpán ; Dědeček, Jiří ; Li, Chengbin ; Wichterlová, Blanka ; Gábová, Vendula ; Sierka, M. ; Sauer, J. Aluminum siting in silicon-rich zeolite frameworks: A combined high-resolution Al-27 NMR spectroscopy and quantum mechanics/molecular mechanics study of ZSM-5. Angewandte Chemie. International Edition in English, 2007, Roč. 46, č. 38, s. 7286-7289. ISSN 1433-7851.

Slobodník, M. ; Hronec, M. ; Cvengrošová, Z. ; Bejblová, Martina ; Čejka, Jiří. Synthesis of pyridines over zeolites in gas phase. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2007, Roč. 72, 5-6, s. 618-628. ISSN 0010-0765.

Sobalík, Zdeněk ; Jíša, Kamil ; Kaucký, Dalibor ; Vondrová, Alena ; Tvarůžková, Zdenka ; Nováková, Jana. Effect of noble metals in the decomposition of nitrous oxide over Fe-ferrierites. Catalysis Letters, 2007, Roč. 113, 3-4, s. 124-129. ISSN 1011-372X.

Sobalík, Zdeněk ; Jíša, Kamil ; Jirglová, Hana ; Bernauer, B. Simultaneous FTIR/UV-Vis study of reactions over metallo-zeolites. Approach to quantitative in situ studies. Catalysis Today, 2007, Roč. 126, 1-2, s. 73-80. ISSN 0920-5861.

Srnec, Martin ; Zahradník, Rudolf. Small group IIa-VIa clusters and related systems: A theoretical study of physical properties, reactivity, and electronic spectra. European Journal of Inorganic Chemistry, 2007, -, -, s. 1529-1543. ISSN 1434-1948.

Sýkora, Jan ; Kaiser, K. ; Gregor, I. ; Bönigk, W. ; Schmalzing, G. ; Enderlain, J. Exploring Fluorescence Antibunching in Solution To Determine the Stoichiometry of Molecular Complexes. Analytical Chemistry, 2007, Roč. 79, -, s. 4040-4049. ISSN 0003-2700.

Sýkora, Jan ; Slavíček, Petr ; Jungwirth, Pavel ; Barucha, Justyna ; Hof, Martin. Time-dependent stokes shifts of fluorescent dyes in the hydrophobic backbone region of a phospholipid bilayer: Combination of fluorescence spectroscopy and ab initio calculations. Journal of Physical Chemistry B, 2007, Roč. 111, č. 21, s. 5869-5877. ISSN 1520-6106.

Šelešovská Fadrná, R. ; Fojta, Miroslav ; Navrátil, Tomáš ; Chýlková, Jaromíra. Brdička-type processes of cysteine and cysteine-containing peptides on silver amalgam electrodes. Analytica Chimica Acta, 2007, Roč. 582, č. 2, s. 344-352. ISSN 0003-2670.

Španěl, Patrik ; Dryahina, Kseniya ; Smith, D. Acetone, ammonia and hydrogen cyanide in exhaled breath of several volunteers aged 4–83 years. Journal of Breath Research, 2007, Roč. 1, -, 011001. ISSN 1752-7155.

Španěl, Patrik ; Dryahina, Kseniya ; Smith, D. Microwave plasma ion sources for selected ion flow tube mass spectrometry: Optimizing their performance and detection limits for trace gas analysis. International Journal of Mass Spectrometry, 2007, Roč. 267, 1-3, s. 117-124. ISSN 1387-3806.

Španěl, Patrik ; Dryahina, Kseniya ; Smith, D. The concentration distributions of some metabolites in the exhaled breath of young adults. Journal of Breath Research, 2007, Roč. 1, -, 026001. ISSN 1752-7155.

Štengl, Václav ; Bakardjieva, Snejana ; Murafa, Nataliya ; Šubrt, Jan ; Měšťánková, Hana ; Jirkovský, Jaromír. Preparation, characterization and photocatalytic activity of optically transparent titanium dioxide particles. Materials Chemistry and Physics, 2007, 105 /1/: 38-46, č. 1, s. 38-46. ISSN 0254-0584.

Tomescu, A. ; Alexandrescu, R. ; Morjan, I. ; Dumitrache, F. ; Gavrila-Florescu, L. ; Birjega, R. ; Soare, I. ; Prodan, G. ; Bastl, Zdeněk ; Galíková, Anna ; Pola, Josef. Structural and sensing properties of a novel Fe/Fe2O3/polyoxocarbosilane core shell nanocomposite powder prepared by laser pyrolysis. Journal of Materials Science, 2007, Roč. 42, č. 5, s. 1838-1846. ISSN 0022-2461.

Trojánek, Antonín ; Langmaier, Jan ; Samcová, E. ; Samec, Zdeněk. Counterion binding to protamine polyion at a polarised liquid-liquid interface. Journal of the Electroanalytical Chemistry and Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry, 2007, Roč. 603, č. 2, s. 235-242. ISSN 0022-0728.

Trojánek, Antonín ; Mareček, Vladimír ; Jänchenová, Hana ; Samec, Zdeněk. Molecular electrocatalysis of the oxygen reduction at a polarised interface between two immiscible electrolyte solutions by Co(II) tetraphenylporphyrin. Electrochemistry Communications, 2007, Roč. 9, č. 9, s. 2185-2190. ISSN 1388-2481.

Trojánek, Antonín ; Langmaier, Jan ; Samec, Zdeněk. Random nucleation and growth of Pt nanoparticles at the polarized interface between two immiscible electrolyte solutions. Journal of the Electroanalytical Chemistry and Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry, 2007, Roč. 599, č. 2, s. 160-166. ISSN 0022-0728.

Urban, Jiří ; Fábry, Jan ; Zuman, P. ; Ludvík, Jiří ; Císařová, I. 2-(2-hydroxyethyl)-1H,3H-benzo[c]pyrrol-1-one. Acta Crystallographica section E - Structure Reports Online, 2007, Roč. 63, -, o4137-o4138. ISSN 1600-5368.

Urban, Jiří ; Fábry, Jan ; Zuman, P. ; Ludvík, Jiří ; Císařová, I. (3R*, 1´ S*, 3 ´ R*)-3-(3´'-Hydroxy-1 ´ H, 3´ H-benzo[c]furan-1 ´-yl)-2-(2´´-hydroxyethyl)2,3-dihydro-1H-benzo[c] pyrrol-1-one. Acta Crystallographica section E - Structure Reports Online, 2007, Roč. 63, -, o4139-o4140. ISSN 1600-5368.

Vlček, Antonín ; Záliš, Stanislav. Modeling of charge-transfer transitions and excited states in d6 transition metal complexes by DFT techniques. Coordination Chemistry Reviews, 2007, Roč. 251, 3-4, s. 258-287. ISSN 0010-8545.

Wessels, K. ; Maekawa, M. ; Rathouský, Jiří ; Oekermann, T. One-step electrodeposition of TiO2/dye hybrid films. Thin Solid Films, 2007, Roč. 515, č. 16, s. 6497-6500. ISSN 0040-6090.

Wötzel, U. ; Mäder, H. ; Harder, H. ; Pracna, Petr ; Sarka, K. The Direct l-type Resonance Spectrum of CF3CCH in the Vibrational State v10=2. Chemical Physics, 2007, Roč. 312, 1-3, s. 159-167. ISSN 0301-0104.

Wötzel, U. ; Mäder, H. ; Harder, H. ; Pracna, Petr ; Sarka, K. The direct l-type resonance spectrum of CF3CCH in the vibrational state v10=3: Extension of the theory of reduction to H6n terms. Journal of Molecular Structure, 2007, 780-781, -, s. 206-221. ISSN 0022-2860.

Zahradník, Rudolf. Chemie jako zdroj inspirace v molekulových vědách. Chemické listy, 2007, Roč. 101, č. 1, s. 85-91. ISSN 0009-2770.

Zelinger, Zdeněk ; Bailleux, S. ; Babánková, Dagmar ; Šimečková, Marie ; Stříteská, L. ; Kolesníková, L. ; Musil, P. ; Kania, Patrik ; Urban, Štěpán ; Beckers, H. ; Willner, H. High resolution rotational spectrum of FCO2 radical (extension to lower frequencies). Journal of Molecular Spectroscopy, 2007, Roč. 243, č. 2, s. 292-295. ISSN 0022-2852.

Zukal, Arnošt ; Šiklová, Helena ; Čejka, Jiří ; Thommes, M. Preparation of MCM-41 silica using the cationic surfactant blend. Adsorption-Journal of the International Adsorption Society, 2007, Roč. 13, 3-4, s. 247-256. ISSN 0929-5607.

Zukal, Arnošt ; Thommes, M. ; Čejka, Jiří. Synthesis of highly ordered MCM-41 silica with spherical particles. Microporous and Mesoporous Materials, 2007, Roč. 104, 1-3, s. 52-58. ISSN 1387-1811.

Zukalová, Markéta ; Procházka, Jan ; Zukal, Arnošt ; Yum, J. H. ; Kavan, Ladislav. Structural parameters controlling the performance of organized mesoporous TiO2 films in dye sensitized solar cells. Inorganica chimica acta, 2007, Roč. 361, č. 3, s. 656-662. ISSN 0020-1693.

Žák, J. ; Šenholdová, Z. ; Navrátil, Tomáš. Jaký je význam vápníku pro léčbu osteoporózy?. České pracovní lékařství, 2007, Roč. 8, č. 2, s. 94-100. ISSN 1212-6721.

Research Papers in Conference Proceedings

Balcar, Hynek ; Sedláček, J. ; Žilková, Naděžda ; Topka, Pavel ; Šiklová, Helena ; Čejka, Jiří. Mesoporous molecular sieves based hybrid catalysts for alkene metathesis and ring opening metathesis polymerization. In Program and Abstract Guide. Pasadena : ISOM, 2007. S. 54.

Balcar, Hynek ; Čejka, Jiří. Olefin metathesis catalysts supported on mesoporous molecular sieves. In From theory to industrial practice. Turku/Abo : The EFCATS Council, 2007. P-2-7.

Barucha, Justyna ; Przybylo, M. ; Langner, M. ; Hof, Martin. The molecular basis of anesthesia studied by solvent relaxation technique. In Conference Programme and Book of Abstracts. Regensburg : Digital Print Group O. Schimek GmbH, 2007. S. 262-262.

Brabec, Libor ; Hrabánek, Pavel ; Zikánová, Arlette ; Kočiřík, Milan ; Mateo, E. ; Coronas, J. Etching technique combined with SEM to reveal non-zeolitic pores in MFI zeolitic membranes. In 4th International Zeolite Membrane Meeting. Zaragoza : Aragon Institute of Nanoscience, 2007. S. 79.

Brázdilová, Petra ; Navrátil, Tomáš ; Yosypchuk, Bogdan ; Fojta, Miroslav. Využití prototypu multikanálového přístroje pro elektrochemickou detekci hybridizace DNA. In Sborník přednášek. Jetřichovice, 2007. S. 4-7. ISBN 978-80-86238-05-0.

Bulíčková, Jana ; Pospíšil, Lubomír ; Hromadová, Magdaléna ; Gál, Miroslav ; Civiš, Svatopluk ; Cihelka, Jaroslav ; Tarábek, Ján. Nitrogen fixation by reduced fullerene in the cavity of .gamma.-cyclodextrin. In Book of Abstracts. Banff : ISE, 2007. S. 6-6.

Czerwieniec, R. ; Jamali, S. ; Nabavisadeh, S. M. ; Rashidi, M. ; Záliš, Stanislav ; Yersin, H. Molecular structure and luminiscence properties of a bimetallic Pt(II) complex [Pt(bhq)(CH3)]2(.mu.-dppm). In Towards a Brighter Future with Photonic Materials, Optorlrctronics, Nanotechnology, Biodiagnostics and solar Energy. Dublin : Trinity College, 2007. S. 135-135.

Dytrtová, J. ; Jakl, M. ; Šestáková, Ivana ; Navrátil, Tomáš ; Tlustoš, P. Possibilities of cadmium determination by DPASV in oxalic acid presence. In Book of Abstracts. Antwerp : European Association for Chemical and Molecular Sciences, 2007. S. 183.

Fíla, V. ; Bernauer, B. ; Kočiřík, Milan ; Hrabánek, Pavel ; Navara, V. ; Zikánová, Arlette. Mathematical modelling of multicomponent transport in silicalite-1-.alpha.-alumina membrane. In Book of Abstracts. - : Norhaven Book, 2007. S. 447-448. ISBN 978-87-91435-56-0.

Fíla, V. ; Hrabánek, Pavel ; Navara, V. ; Bernauer, B. ; Zikánová, Arlette ; Kočiřík, Milan. Modeling of stationary permeation of CH4/CO2 through silicalite-1 membranes. In 4th International Zeolite Membrane Meeting. Zaragoza : Aragon Institute of Nanoscience, 2007. S. 101.

Gál, Miroslav ; Bulíčková, Jana ; Hromadová, Magdaléna. Redox reactions of the selected cyclooxygenase-2 inhibitors in supramolecular nanocavities. In Book of Abstracts. Banff : ISE, 2007. S. 13-13.

Heyrovský, Michael ; Přistoupilová, K. ; Petr, M. ; Šenholdová, Z. ; Přistoupil, T. I. ; Pelclová, D. ; Žák, J. ; Kohlíková, E. ; Navrátil, Tomáš. Reciprocal changes of folates and vitamin B12 balance the individual reactions of organisms to creatine supplementation. In The abstract book. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007. S. 89-90. ISBN 978-80-7194-937-4.

Heyrovský, Michael ; Paleček, Emil. Výhody "píku H" v bioelektrochemii. In Sborník příspěvků. Brno : PřF Masarykovy univerzity, 2007. s. 59-60.

Hrabánek, Pavel ; Zikánová, Arlette ; Bernauer, B. ; Fíla, V. ; Kočiřík, Milan. Preparation and characterization of zeolite MFI layers on alpha-alumina supports. In Book of Abstracts. Varna : AMMM, 2007. S. 92-92.

Jakl, M. ; Dytrtová, J. ; Fenclová, K. ; Šestáková, Ivana ; Navrátil, Tomáš ; Tlustoš, P. Determination of copper in the presence of oxalic acid using anodic stripping voltammetry. In Book of Abstracts. Antwerp : European Association for Chemical and Molecular Sciences, 2007. S. 190.

Křenová, M. ; Navrátil, Tomáš ; Pelclová, D. Amanita phalloides poisoning: A 5-year survey of the Czech Toxicological Information Centre. In Programme and Abstracts. Athens : European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists, 2007. S. 51.

Navrátil, Tomáš ; Šenholdová, Z. ; Říčařová, B. ; Rakovcová, H. ; Pelclová, D. Možné důsledky náhodného použití odstraňovačů vodního kamene. In Sborník abstrakt. Praha : Státní zdravotní ústav, 2007. S. 89. ISBN 978-80-7071-283-2.

Olžyńska, Agnieszka ; Jurkiewicz, Piotr ; Sýkora, Jan ; Hutterer, R. ; Hof, Martin. Principles and recent applications of fluorescence solvent relaxation technique - drug delivery systems. In Conference Programme and Book of Abstracts. Regensburg : Digital Print Group O. Schimek GmbH, 2007. S. 267-267.

Pelclová, D. ; Fenclová, Z. ; Kačer, P. ; Kuzma, M. ; Navrátil, Tomáš ; Lebedová, J. ; Klusáčková, P. Deriváty kyseliny archinodové v kondenzátu vydechovaného vzduchu u pneumokonióz a korelace s individuálními faktory. In Sborník souhrnů. Mladá Boleslav : Škoda Auto a.s., Ochrana zdraví, 2007. S. 98.

Pelclová, D. ; Fenclová, Z. ; Kačer, P. ; Navrátil, Tomáš ; Kuzma, Marek ; Lebedová, J. ; Klusáčková, P. Deriváty kyseliny archinodové v kondenzátu vydechovaného vzduchu u pneumokonióz a korelace s individuálními faktory. In Sborník přednášek z XXVII. mezinárodního odborného semináře. Praha : Státní zdravotní ústav, 2007. S. 98-98. ISBN 978-80-7071-283-2.

Pelclová, D. ; Šenholdová, Z. ; Lukáš, E. ; Urban, P. ; Navrátil, Tomáš ; Lacina, L. ; Vlček, K. Diagnostika, léčení a následky úmyslné otravy thaliem. In Sborník abstrakt. Praha : Státní zdravotní ústav, 2007. S. 97. ISBN 978-80-7071-283-2.

Pelclová, D. ; Fenclová, Z. ; Kačer, P. ; Kuzma, M. ; Navrátil, Tomáš ; Lebedová, J. ; Klusáčková, P. Korelace leukotrienů ve vydechovaném vzduchu s vybranými faktory u osob se silikózou. In Sborník souhrnů. Mladá Boleslav : Škoda Auto a.s., Ochrana zdraví, 2007. S. 131.

Rakovcová, H. ; Navrátil, Tomáš ; Říčařová, B. ; Afshari, R. ; Ghodsi, E. ; Pelclová, D. Pesticide exposure in the Czech TIC from 1997 to 2005. In Programme and Abstracts. Athens : European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists, 2007. S. 254.

Rakovcová, H. ; Navrátil, Tomáš ; Říčařová, B. ; Pelclová, D. Problematika pesticidů v dotazech toxikologického informačního střediska (TIS) v Praze v letech 1997-2005. In Sborník abstrakt. Praha : Státní zdravotní ústav, 2007. S. 103. ISBN 978-80-7071-283-2.

Říčařová, B. ; Šenholdová, Z. ; Navrátil, Tomáš ; Farná, H. ; Pelclová, D. Neutralizastion capacity of limescale removers. In Programme and Abstracts. Athens : European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists, 2007. S. 267.

Říčařová, B. ; Lebedová, J. ; Klusáčková, P. ; Dlouhá, B. ; Hašlíková, I. ; Pelclová, D. ; Navrátil, Tomáš. Objektivizace nosní blokády pomocí aktivní přední rhinomanometrie a akustické rhinometrie. In Sborník souhrnů. Mladá Boleslav : Škoda Auto a.s., Ochrana zdraví, 2007. S. 47-48.

Svoboda, J. ; Sedláček, J. ; Vohlídal, J. ; Balcar, Hynek ; Biffis, A. Heterogenized catalysts for polymerization of substituted acetylenes. In Programme and Book od Abstracts. Ljubljana : Slovenian Chemical Society, 2007. S. 1-2. ISBN 978-961-90731-7-9.

Šebera, Jakub ; Záliš, Stanislav ; Samec, Zdeněk. DFT Modeling of ethylene oxidation at metal clusters. In Proceedings of Workshop. Part B.. Praha : ČVUT Praha, 2007. S. 460-461.

Šenholdová, Z. ; Navrátil, Tomáš ; Říčařová, B. ; Černá, L. Kyselina thioglykolová - indikátor metabolické nerovnováhy. In Sborník abstrakt. Praha : Státní zdravotní ústav, 2007. S. 119. ISBN 978-80-7071-283-2.

Tishchenko, Galina ; Kebrlová, Natálie ; Brus, Jiří ; Dybal, Jiří ; Rosova, E. ; Dmitriev, I. ; Elyashevich, G. K. ; Bastl, Zdeněk. Chelating polyhedral oligomeric silsesquioxane nanofillers in chitosan dialysis membranes. In Programme booklet. Praha : Ústav makromolekulární chemie AS CR, v. v. i, 2007. S. 101. ISBN 978-80-85009-55-2.

Záliš, Stanislav ; Šebera, Jakub ; Vlček, Antonín. Charge transfer states of mixed-ligand transition metal carbonyl complexes. How to interpret spectroscopic data by quantum chemical calculations?. In Book of Abstracts. Zaragoza : Univerzity of Zaragoza, 2007. S. 851.

Záliš, Stanislav ; Šebera, Jakub ; Vlček, Antonín. Modeling of singlet and triplet charge-transfer excited states in rhenium(I)carbonyl-bipyridine complexes. In Book of Abstracts. Amsterdam : The Electrochemical Society, 2007. S. 330.

Contributions in Monographs

Adjimatera, N. ; Benda, Aleš ; Blagbrough, I. S. ; Langner, M. ; Hof, Martin ; Kral, Teresa. Fluorescence correlation spectroscopic studies of a single lipopolyamine-DNA nanoparticle. In Fluorescence of supermolecules, polymers, and nanosystems. Heidelberg : Springer, 2007. S. 381-413.

Balcar, Hynek ; Žilková, Naděžda ; Bastl, Zdeněk ; Dědeček, Jiří ; Hamtil, Roman ; Brabec, Libor ; Zukal, Arnošt ; Čejka, Jiří. Characterization of textural and surface properties of mesoporous metathesis catalysis. In From Zeolites to Porous MOF Materials - the 40th Anniversary of International Zeolite Conference. Amsterdam : Elsevier B.V./Ltd, 2007. S. 1145-1152.

Balcar, Hynek ; Čejka, Jiří. Mesoporous molecular sieves as supports for metathesis catalysts. In Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on New Frontiers in Metathesis Chemistry. From Nanostructure Design to Synthesis of Advanced Materials. Dordrecht : Springer, 2007. S. 151-166. ISBN 978-1-4020-6090-8.

Fattakhova Rohlfing, D. ; Wark, M. ; Rathouský, Jiří. Optimization of the silylation procedure of thin mesoporous SiO2 films with cationic trimethylaminopropylammonium groups. In Recent progress in mesostructured materials. Amsterdam : Elsevier B.V./Ltd, 2007. S. 573-577.

Fattakhova Rohlfing, D. ; Wark, M. ; Rathouský, Jiří ; Brezesinski, T. ; Smarsly, B. Preparation, texture and electrochemical properties of TiO2 films with highly ordered mesoporosity and controlled crystallinity. In Recent progress in mesostructured materials. Amsterdam : Elsevier B.V./Ltd, 2007. S. 569-572.

Hoskovcová, I. ; Dvořák, D. ; Ludvík, Jiří ; Záliš, Stanislav. A correlation between redox behaviour of Fischer-type carbene complexes and their structure and reactivity. In Achievements in coordination, bioinorganic and applied inorganic chemistry. Bratislava : Slovak Technical University Press, 2007. S. 1-15.

Klíma, Jiří ; Ludvík, Jiří ; Urban, Jiří ; González-Garcia, J. ; Sáez, V. ; Frias-Ferrer, A. Small scale preparative electrolysis in sonoelectrochemical cell optimized with the help of simulation of ultrasonic intensity distribution. In Official publication of the 19th International Congress on Acoustic. Madrid : Sociedad Espanola de Acústica, 2007. 43.55/1/-43.55/5/. ISBN 84-87985-12-2. Dostupný z: .

Navrátil, Tomáš ; Yosypchuk, Bogdan. Automatizace elektrochemických měření. In Možnosti inovací v elektroanalytické chemii, projekt Pražské analytické centrum inovací. Praha : VŠCHT Praha, 2007. s. 109-112. ISBN 978-80-86238-16-6.

Navrátil, Tomáš. Eliminační voltametrie s lineárním scanem. In Možnosti inovací v elektroanalytické chemii, projekt Pražské analytické centrum inovací. Praha : VŠCHT Praha, 2007. s. 125-135. ISBN 978-80-86238-16-6.

Navrátil, Tomáš. Kompozitní elektrody. In Možnosti inovací v elektroanalytické chemii, projekt Pražské analytické centrum inovací. Praha : VŠCHT Praha, 2007. s. 113-118. ISBN 978-80-86238-16-6.

Navrátil, Tomáš. Kompozitní elektrody. In Možnosti inovací v elektroanalytické chemii, projekt Pražské analytické centrum inovací. Praha : VŠCHT Praha, 2007. S. 53-60. ISBN 978-80-86238-16-6.

Pospíšil, Lubomír ; Hromadová, Magdaléna ; Fiedler, Jan ; Gál, Miroslav ; Valášek, M. ; Pecka, J. ; Michl, J. Search for a One-Electron Reduction of the Cation Radical of an Extended Viologen , p-Phenylene-bis-4,4'-(1-Aryl-2,6-Diphenylpyridinium). In ECS Transactions. Mechanistic Organic Electrochemistry, in Honor of the 80th Birthday of Professor Petr Zuman. Vol. 2.. Pennington : The Electrochemical Society, 2007. s. 35-44. ISBN 978-1-56677-534-2.

Rathouský, Jiří ; Thommes, M. Adsorption properties and advanced textural characterization of novel micro/mesoporous zeolites. In From Zeolites to Porous MOF Materials - the 40th Anniversary of International Zeolite Conference. Amsterdam : Elsevier B.V./Ltd, 2007. S. 1042-1047.

Rathouský, Jiří ; Wessels, K. ; Wark, M. ; Oekermann, T. Texture properties of nanoporous TiO2 films prepared by anodic electrodeposition using a structure directing agent. In From Zeolites to Porous MOF Materials - the 40th Anniversary of International Zeolite Conference. Amsterdam : Elsevier B.V./Ltd, 2007. S. 1494-1501. ISBN 978-0-444-53186-5.

Sokolová, Romana ; Machníková, Eva ; Fiedler, Jan ; Hromadová, Magdaléna ; Giannarelli, S. ; Pospíšil, Lubomír. Reductive Cleavage of Halides in Decomposition of Substituted Benzonitrile Pesticides. In ECS Transactions. Mechanistic Organic Electrochemistry, in Honor of the 80th Birthday of Professor Petr Zuman. Vol. 2.. Pennington : The Electrochemical Society, 2007. s. 75-86. ISBN 978-1-56677-534-2.

Yosypchuk, Bogdan. Inkoustové filmové elektrody. In Pražské analytické centrum inovací. Praha : VŠCHT Praha, 2007. S. 31-36. ISBN 978-80-86238-20-3.

Yosypchuk, Bogdan. Pevné amalgamové elektrody a jejich využití v analýze biologicky aktivních sloučenin. In Pražské analytické centrum inovací. Praha : VŠCHT Praha, 2007. S. 15-30. ISBN 978-80-86238-20-3.

Yosypchuk, Bogdan. Senzory na bázi amalgámů. In Pražské analytické centrum inovací. Praha : VŠCHT Praha, 2007. S. 61-66. ISBN 978-80-86238-20-3.

Patents

Ballhorn, R. ; Peterka, F. ; Kreye, H. ; Burlacov, I. ; Stoltenhoff, T. ; Jirkovský, Jaromír. Verfahren zur Herstellung photokatalytisch aktiver Polymere. ATG - Advanced Technology Group s.r.o. Berlin : Deutsches Patent- und Markenamt, 2007. 9 s. Číslo patentového spisu: DE 10 2004 038 795 B4. Datum udělení patentu: 19.07.2007.