Ocenění za nejlepší poster

International Awards
Year
2019

Cena byla udělena asociací EANA (European Astrobilogy Network Association) na 19. ročníku konference EANA

Mgr. Knížek Antonín Ph.D.