Medaili Učené společnosti ČR získala Květoslava Stejskalová

Prize of Learned Society of CR
Year
2023

Učená společnost České republiky na svém XXIX. valném shromáždění 15. května 2023 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, pedagogům a talentovaným vysokoškolským a středoškolským studentům. Jednu z medailí získala Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., popularizátorka chemie. Kolegyni srdečně gratulujeme!

Květoslava Stejskalová je jednou z nejvýraznějších popularizátorek chemie v České republice. Výčet jejích popularizačních aktivit zahrnuje více než 15 let systematické pedagogické činnosti na středních a základních školách, přípravu projektů obohacujících výuku chemie, vedení středoškolských stáží pro mimořádně nadané středoškoláky, organizační vedení popularizačního týmu PEXED, pořádání letní školy NANO202x či vedení vzdělávacích kurzů a workshopů pro vyučující chemie. Díky tomuto mimořádnému rozsahu aktivit se Květoslava Stejskalová výrazně zasadila o popularizaci a rozvoj chemie v České republice.

Medaile České učené společnosti ČR

Medaile České učené společnosti ČR

Ing. Stejskalová Květoslava CSc.