Docent Lubomír Pospíšil obdržel medaili Prof. Ferdinanda Schulze

Other National Awards
Year
2021

Vědecká rada Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze udělila dne 17. prosince 2021 doc. RNDr. Lubomíru Pospíšilovi, CSc., medaili prof. PhDr. Ferninada Schulze za dlouholetou podporu a příkladnou práci ve vědecké radě Fakutly technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. Gratulujeme

Doc. Lubomír Pospíšil obdržel medaili Prof. Ferninanda Schulze

doc. RNDr. Pospíšil Lubomír CSc.