Záhada „zmenšujícího se“ protonu

Rozměr protonu patřil až do roku 2010 k údajům, o kterých se příliš nepochybovalo. Shodovaly se na něm různé experimenty, všechny vedly k poloměru 0,8751 femtometru. Pak ale výsledky z Ústavu Paula Scherrera ve Švýcarsku tuto jistotu nahlodaly nově naměřenou hodnotou 0,84184 fm – rozdíl výrazně za hranicí předpokládané experimentální chyby. Nesoulad mohl být vysvětlen i našim nedostatečným pochopením interakcí mezi elementárními částicemi, což vedlo k jistému vzrušení mezi atomovými fyziky. Zdá se ale, že pomalu směřujeme k novému konsenzu pro rozměr protonu a učebnice fyziky se (zatím) přepisovat nebudou. 

Více Vám v článku časopisu Vesmír prozradí prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. zde: Záhada zmenšujícího se protonu

Zdroj: Vesmír (https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-4/zahada-zmensujiciho-se-protonu.html)