Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského znovu mezi nejlepšími

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace dokončila další ročník hodnocení výzkumných organizací na národní úrovni podle nové Metodiky 2017+ a zveřejnila výstupy tohoto hodnocení.

„Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR je vynikající výzkumná organizace, ve svých hlavních oborech je na špičce v národním měřítku, v chemických vědách je výrazně lepší ve srovnání s EU15, velmi vysoký podíl publikací v D1 s vlastním reprint autorem svědčí o mimořádně významném domácím know-how,“ uvedl v komentáři k výsledkům hodnocení schváleném členy hodnotícího panelu pro přírodní vědy doc. Stanislav Kozubek.

Metodika hodnocení výzkumných organizací MŠMT 2017+ klade oproti předchozímu tzv. „kafemlejnku“ větší důraz na kvalitu vědeckých výsledků oproti jejich kvantitě. Náš ústav i v tomto novém hodnocení dostál svým vysokým standardům. Navzdory skutečnosti, že co do počtu zaměstnanců a výšky rozpočtu patříme spíše mezi ty menší, zařadil jsme se mezi prvních pět nejlepších výzkumných institucí v oblasti chemie.

„Mezi nejvýznamnější vědecké organizace publikující výsledky v oblasti chemických věd patří velké univerzity se samostatnými fakultami zaměřenými na přírodní vědy Univerzita Karlova a Univerzita Palackého, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a dále chemické ústavy AV ČR, zejména Ústav organické chemie a biochemie a Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského. Výstupy těchto institucí tvoří významný podíl mezi výsledky v D1 83% a méně pak i v Q1 71%,“ uvedl za chemický panel prof. Petr Štěpnička

V naší vědecké práci je největší motivací porozumět procesům v přírodě a objevovat nové věci, které v budoucnu budou sloužit společnosti a tím dají našemu snažení smysl. Potvrzením toho, že jsme na správné cestě, je uznání mezinárodní vědecké komunity. Výsledky oficiálního hodnocení výzkumných organizací nám přesto udělaly radost.