Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského uzavřel memorandum o spolupráci s Helmholtz-zentrum Dresden.

Ředitel Heyrovského ústavu, prof. Martin Hof, stvrdil svým podpisem počátek spolupráce s prestižní výzkumnou institucí Helmholtz-zentrum Dresden (HZDR), která je členem Helmholtz Association, unie 18 výzkumných center v Německu. HZDR se zabývá hraničním výzkumem v oblasti pokročilých materiálů, klinické diagnostiky a energetiky v Drážďanech a dalších třech centrech v Německu a Francii. Dlouhodobým cílem této vědecké instituce je produkovat excelentní, moderní a inovativní výzkum na národní i mezinárodní úrovni.

Ředitel Heyrovského ústavu, prof. Martin Hof, a Scientific director HZDR, prof. Roland Sauerbrey
Ředitel Heyrovského ústavu, prof. Martin Hof, a Scientific director HZDR, prof. Roland Sauerbrey

Kooperace obou institucí posílí stávající vědecké i akademické aktivity, jejichž součástí budou společné výzkumné projekty i společná publikační a vzdělávací činnost.  Obě organizace podpoří vznik sítě excelentních vědců pro spolupráci na špičkovém základním výzkumu, výzkumu pokročilých materiálů a technologií.

Heyrovského ústav i HZDR budou pracovat na budování nových možností propojení výzkumu, které oběma stranám umožní udržet si vědeckou excelenci na světové úrovni a spolupracovat na poli základního výzkumu a také transferu technologií. Zaměří se obzvláště na aplikaci výsledků výzkumu v oblasti průmyslu, ale i na hledání nových možností pro společné projekty zaměřené na průmyslovou aplikaci výsledků nebo rozšíření již existující spolupráce s průmyslovými partnery.

V budoucnu bude spolupráce zahrnovat také reciproční výměnné pobyty vědeckých, technických, administrativních zaměstnanců a postgraduálních studentů v rámci společných i nezávislých výzkumných projektů, včetně stáží, stipendií nebo hostování vědců. Obě instituce počítají se vzájemnou účastí na odborných seminářích pořádaných jak Heyrovského ústavem, tak HZDR.

Hned začátkem příštího roku, 31. ledna 2020, proběhne v Heyrovského ústavu první společný odborný seminář zaměřený na 2D materiály, THz spektroskopii, bio membrány, hmotnostní spektrometrii, nanokatalýzu a kvantové výpočty.

Připravil: Daniel Jakeš, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR

Foto: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR