Svatopluk Civiš: SVĚT PODLE HIERONYMA BOSCHE (exhibition)

leták