Science Camp – zábavné vzdělávání experimentováním

Příměstské tábory se pro rodiče staly již standardním řešením otázky „Kam o prázdninách s dětmi?“ Takto se ptali i zaměstnanci našeho ústavu poslední týden v srpnu. Pomocnou ruku nabídl odbor vzdělávání a uspořádal Science Camp. 

V našem ústavu celoročně probíhají mimoškolní vzdělávací programy pro děti a žáky ZŠ různého věku (od 5 do 15 let). Jedná se například o sobotní kurzy s chemickým experimentováním nebo chemické kroužky pro žáky se zájmem o přírodní vědy. Letos k nim tedy přibyl i program příměstského tábora zaměřeného právě na experimentování, který byl organizován pro desítku dětí našich zaměstnanců a zaměstnankyň na poslední tři dny prázdnin. 

Náplní Science Campu bylo experimentování v přírodních vědách, tj. chemii, fyzice a biologii. Dětem se věnoval tým PEXED (Popularization EXperimental EDucation), který v ústavu působí již několik let. Vedle třicítky vědců, jež se do vzdělávacích programů zapojují svými popularizačními přednáškami, praktiky a exkurzemi, tým sdružuje i dvacítku studentů, vysokoškoláků a středoškoláků, kteří v ústavu již prošli vzdělávacím programem, jak s dětmi a žáky pracovat, a pak se jako pomocní lektoři zapojují do různých vzdělávacích akcí pro tuto cílovou skupinu. Náplň a vedení Science Campu zajišťovala Dr. Květa Stejskalová, která v ústavu celoročně vzdělávací programy s týmem PEXED vymýšlí, organizuje a vede.

Experimenty celý den

Desítka dětí ve věku 5 až 12 let se od 9 hodin, kdy je rodiče přivedli do EDU centra, bavila experimentováním v učebně až do 15:30 s přestávkou na oběd. Hned první den si děti namalovaly trička, ve kterých potom trávily celé dny. V laboratoři pracovaly ve dvojicích s pestrou směsicí pomůcek, od laboratorních stojanů, přes plastové či skleněné nádobí až po mikroskopy. Poobědový klid děti trávily poslechem četby knížky chemických pohádek Poplach v Tabulkově a kreslením svých plakátů. Během campu si v rámci pestré palety experimentů vyzkoušely některé techniky jako je filtrace, extrakce či chromatografie, které využily k hledání barev v listech stromů, nebo míchaly různé barvy z pigmentů či reakcemi kyselých a zásaditých látek s indikátorem z červeného zelí. Podrobně se seznámili s oxidem uhličitým a samy si jej několika způsoby i připravily. Pod mikroskopem si prohlížely minerály nebo dokonce meteority a vyzkoušely si práci forenzního detektiva, který chemii využívá k odhalení stop na místě činu a dopadení zločince. 

Z kempu děti odcházely s certifikátem o absolvování, kde měly společnou fotku, a s dárky v podobě knížek, pexes a omalovánek o Jaroslavu Heyrovském. Nyní jsou děti již zpět ve školách, nám ale po nich ve vestibulu zůstala výstava jejich plakátů, které ve volných chvílích malovaly. Většina z nich je samozřejmě s chemickou tematikou. 

Reakce dětí i jejich rodičů nás přesvědčily, že uspořádaní campu mělo smysl a jeho pokračování v příštím roce bude tak mít jistě své další zájemce. Jsme rádi, že jsme našim zaměstnancům a zaměstnankyním mohli pomoci sladit rodinný a pracovní život.