Projekt Slavia jsme představili na ministerstvu dopravy na akci Informační den k ambiciózním projektům

Ministerstvo dopravy plánuje finančně podpořit dva ze sedmi českých vesmírných projektů. Ve středu 11. ledna 2023 uspořádal Odbor inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací setkání zástupců těchto sedmi ambiciózních projektů, kteří představili cíle svých misí, časový plán a seznámili se s vizí ministerstva. Cíle a vědecké zaměření mise SLAVIA prezentoval Dr. Martin Ferus z našeho ústavu, vědecký vedoucí projektu. Doplnila jej Inna Uwarowa, programová ředitelka firmy S.A.B. Aerospace, která je jedním ze spolupracujících subjektů.

Mise SLAVIA spočívá ve vyslání dvou nanosatelitů na oběžnou dráhu Země. Cílem je výzkum meteorů v horní vrstvě atmosféry, spektrální analýza plazmatu, který vznikne při vstupu meteorů do atmosféry, a zároveň hmotnostní online analýza mikrometeoritů. Ústav Heyrovského řídí vědeckou část mise SLAVIA a zároveň se na našem pracovišti vyvíjí dva ze tří vědeckých analyzátorů.

Nanosatelity SLAVIA na své palubě ponesou tři vědecké přístroje, které mají rozdílné zaměření, přesto se vzájemně doplňují. VESNA je název hyperspektrální kamery pro analýzu ablačního plazmatu meteoritů, přístroj HANKA je hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením, který bude provádět online analýzu mikrometeoritů, a ŘÍP2 je radiová anténa podporující spektrální analýzu plazmatu.

Kromě mise SLAVIE se v České republice v rámci výzvy ambiciózních vesmírných projektů Ministerstva dopravy připravuje několik dalších projektů mířících do vesmíru. Je to například AMBIC, CZARM, LVICE2, QUVIK, REMEC, či SOVA.