Prestižní stipendium od francouzského ministerstva zahraničních věcí získala Barbora Sedmidubská

Ing. Barbora Sedmidubská, která v našem ústavu pracuje v oddělení dynamiky molekul a klastrů, získala prestižní stipendium Eiffel Excellence Scholarship Program, které ji umožní strávit 10 měsíců v Ústavu fyzikální chemie na Univerzitě Paris-Saclay ve Francii.

Barbora Sedmidubská je doktorandkou na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, zároveň pracuje v našem ústavu v oddělení dynamiky molekul a klastrů pod vedením Mgr. Jaroslava Kočiška, Ph.D. Zabývá se mechanismem chemických reakcí, ke kterým dochází po ozáření živé tkáně ionizujícím zářením. Konkrétně se zaměřuje na interakce sekundárních elektronů, které vznikají při radiolýze vody.

Od tohoto školního roku studuje také na Univerzitě Paris-Saclay formou cotutelle (tj. doktorátu pod dvojím vedením). Cílem jejího doktorandského studia je navrhnout nové radiosensitizéry s lepším zacílením v organismu a s využitím v chemo-radioterapii. O programu Eiffel Scholarship Program of Excellence se dozvěděla od své školitelky, Ing. Marie Davídkové, CSc. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR. 

Díky stipendiu budu moci v následujících dvou letech strávit celkem 10 měsíců v Ústavu fyzikální chemie na Univerzitě Paris-Saclay ve Francii. Zde bych se ráda pod vedením pana doktora Segeye Denisova a pana profesora Mehrana Mostafaviho zaměřila na studium interakcí sekundárních nízkoenergetických elektronů s molekulami fullerenu, s jejich deriváty a s jejich komplexnějšími sloučeninami ve vodných roztocích,“ říká Barbora Sedmidubská. 

Gratulujeme kolegyni k získání stipendia. Věříme, že spolupráce mezi Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, ČVUT v Praze a Ústavem fyzikální chemie na Univerzitě Paris-Saclay bude přínosná nejen v oblasti radiační chemie.