Prémii Otto Wichterleho pro rok 2020 získali dva z našich vědců

Dvě výrazné vědecké osobnosti Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského převzaly v Praze v Lannově vile z rukou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové prestižní ocenění Prémii Otto Wichterleho pro rok 2020.

Kinga Mlekodaj Ph.D.

Kinga

Kinga Mlekodaj se věnuje katalýze od začátku magisterského studia na Jagellonské univerzitě a na Akademii věd a technologií v Krakově, kde vyvinula katalyzátor pro výrobu styrenu. Během svého PhD studia se zaměřila na katalyzátory na bázi mikroporézních krystalických materiálů a novou metodu stanovení přístupnosti katalytických center. Při pobytu na univerzitě ve Warwicku (2012) se zabývala syntézou mikroporézních materiálů.
V roce 2015 Dr. Mlekodaj nastoupila na Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Zde se jí podařilo popsat a řídit distribuci hliníku v mřížce a lokalizaci katalytických center v zeolitu SSZ-13, velmi perspektivním katalyzátoru. Před dvěma lety se spolupodílela na vytvoření prvního umělého systému (binukleárních center v zeolitech) štěpícího kyslík při pokojové teplotě, což dosud dovedli pouze enzymy. V současnosti se zabývá využitím těchto systémů pro oxidaci metanu na metanol, jako základu technologie pro využití metanu.

 

 

 

 

 

 

RNDr. Alan LIŠKA Ph.D.

Alan

Alan Liška se zabývá výzkumem v rychle se rozvíjející oblasti molekulární elektrochemie a katalýzy, která, díky své interdisciplinaritě spadá do anorganické, organické, fyzikální a koordinační chemie a směřuje k analytickým i průmyslovým aplikacím.

Je autorem metody tzv. stereoelektrochemie, jejímž prostřednictvím se na základě interpretace elektrochemických dat za pomoci „redox sond“ získávají jinak obtížně dostupné údaje o aktuálním tvaru, konformaci a dynamickém chování různých kalixarenů v roztoku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prémie Otto Wichterleho je určena perspektivním vědcům a vědkyním, kteří dosahují špičkových výsledků ve svých oborech, jsou nositeli vědeckých titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a v době podání návrhu nepřesáhli věk 35 let. Do této doby se nezapočítává rodičovská dovolená. Ocenění nese jméno profesora Otto Wichterleho, českého chemika, proslulého především objevy, které vedly ke zdokonalení a rozšíření měkkých kontaktních čoček. Prémie se uděluje od roku 2002 a je spojena s finanční odměnou 330 tisíc korun rozložených do tří let.