Prémii Otto Wichterleho 2022 získala Joanna Elżbieta Olszówka

Gratulujeme kolegyni Joanně Elżbietě Olszówce k získání prestižní prémie Otto Wichterleho. Ocenění převzala z rukou předsedkyně Evy Zažímalové 20. června 2022 ve Vile Lanna (záznam zde). Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let. 

Do naše ústavu nastoupila Joanna Olszówka v roce 2017, konkrétně do oddělení struktury a dynamiky v katalýze. Nyní působí v oddělení nanokatalýzy, kde se zabývá analýzou katalytických materiálů, které mají uplatnění v průmyslu nebo pro ochranu životního prostředí. Bádá v oblasti tzv. zelené chemie, jejímž cílem je vyrobit čisté, udržitelné a bezodpadové chemikálie, a to právě použitím vhodného katalyzátoru. Mladá vědkyně tak originálním způsobem spojuje teoretickou a analytickou práci s testováním a experimenty.

Za svoji práci byla také nedávno oceněna v soutěži Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci. V soutěži o nejlepší publikaci v oboru spektroskopie získala Joanna Olszówka 3. místo.

Přejeme kolegyni mnoho dalších pracovních úspěchů.