Otevřená věda 2021 - naše laboratoře mají nové zájemce o vědu z řad středoškoláků

Již více než 15 let se zapojujeme do projektu Otevřená věda zaměřeného na podporu talentovaných studentů se zájmem o přírodovědné obory. Ročně vypisujeme necelou desítku stáží pro středoškoláky, kterým tím chceme umožnit získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat je k vysokoškolskému studiu v chemii a fyzice a následně třeba i k volbě vědecké kariéry.

V roce 2021 dostalo příležitost vyzkoušet si vědu v praxi v rámci projektu Otevřená věda, do kterého je zapojeno 31 pracovišť AV ČR, 196 studentek a studentů středních škol z celého Česka. Docházet či dojíždět budou na 103 vědeckých stáží, které budou probíhat pod odborným vedením 31 vědkyň a 54 vědců.

Letos se do Otevřené vědy na našem pracovišti zapojilo 6 převážně mladých vědců a na jejich 7 stáží bude dojíždět celkem 13 středoškoláků.


Více informací o projektu stáží Akademie věd ČR pro talentované středoškoláky najdete na webu: www.otevrenaveda.cz.