Osmý ročník Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci vyhlášen

Nadační fond Resonance (NFR) se sídlem v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i.  vyhlašuje soutěž o „Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci ze všech oborů chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie” (ve výši Kč 10 000).

K přihlášení do soutěže zašlete, prosím, krátký životopis (max. 2 strany textu formátu A4) a vlastní disertační práci v plném znění v elektronické formě, na emailovou adresu michal.farnikatjh-inst.cas.cz (Michal Fárník, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8).

Uzávěrka přihlášek je 30. září 2021.

Práce budou správní radou nadačního fondu vyhodnoceny do 31. 12. 2021, výsledky budou oznámeny vítězům přímo e-mailem a vyvěšeny na webu NFR. Vítězi bude nabídnuta možnost prezentovat výsledky práce na zvláštním zasedání během Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii v následujícím roce, kam bude pozván a bude mu hrazeno cestovné a pobytové náklady na konferenci.