Ohlédnutí za prázdninovými vzdělávacími programy

Každoročně o prázdninách do našeho ústavu přijíždějí desítky studentů a studentek zažít chemii a fyziku jinak, a to přes programy experimentování v EDU laboratoři, přednášky a praktika ve vědeckých týmech. Nejinak tomu bylo i letos.

Uhlík v Boru – aneb 6 témat v pěti dnech

Týden od 14. do 18. srpna se prostory našeho vzdělávacího EDU centra proměnily v biochemickou laboratoř. Dvanáctka středoškoláků a středoškolaček denně experimentovala na téma analýzy či přípravy a charakterizace některých látek. V rámci programu prošli i teoretickou přípravou a řada z nich se zdokonalila i v tvorbě zápisků, protokolů a prezentace svých výsledků. Tento program nejen že má studentům představit zajímavé experimenty, ale jeho cílem je seznámit je i s principy vědecké práce. Certifikát o absolvování kurzu a knihy popularizující různé chemické obory, které na závěr obdrželi, jim budou připomínat prázdninový týden ve zdech Ústavu Heyrovského.

Uhlik v Boru 2023

Škola NANO2023 provedla zájemce nanosvětem

V následujícím týdnu (21. 8. - 25. 8.) se konala tradiční letní škola, v pořadí již třináctá, které se letos zúčastnilo 21 studujících ze 13 různých středních škol z celé České republiky. Při sestavování programu navazujeme na tradici osvědčených "nanoškol" pořádaných v letech minulých. První se konala v roce 2008 pro více než 70 studujících, převážně vysokoškoláků a vysokoškolaček. Další školy již byly zacíleny na středoškoláky a středoškolačky. Účastníci škol mají od nás vždy hrazeno ubytování, stravu po dobu školy a jízdenky na pražskou dopravu, takže si platí jen cestu do Prahy a zpět domů. Podpora je zajištěna grantem MŠMT v programu Podpory nadaných žáků středních a základních škol (letos projekt s číslem 0004/7/NAD/2023). Celkem se našich letních škol mělo možnost zúčastnit již více než 300 různých studentů a studentek napříč celou republikou.

Do tvorby a realizace programu sestávajícího z 11 přednášek, praktik v 9 laboratořích, jednoho workshopu a několika exkurzí do laboratoří se letos zapojilo 19 vědců, vědkyň či doktorandů. Opět jsme do programu zařadili vypracování nanoprojektů v týmech. Jejich páteční prezentace ukázala, že se studenti a studentky rychle naučili pracovat v týmu, který v pondělí vytvořili, a jejich tvořivost, se kterou k projektům přistoupili opět předčila naše očekávání. Po týdnu stráveném v laboratořích a kolejích MFF UK v Troji, kde byli ubytováni, odjížděli nejen vzdělanější v oboru fyzikální chemie, ale i s nově navázanými přátelstvími. Někteří se k nám brzy vrátí jako stážisté odborných prací v týmech, které je svým zaměřením v rámci školy oslovily.

Letošní novinkou bylo zpracování tří video reportáží z průběhu školy, kde měli jak studenti, tak lektoři možnost komentovat její dění. Do budoucna poslouží jako představení školy pro nové zájemce (viz YouTube kanál našeho ústavu).

Letní nanoškola 2023

Sci Camp 2023: Ze Země na Mars a zase zpět

I když z Marsu se astronauti nebudou moci na Zem vrátit, děti účastnící se letošního Sci Campu to stihly tam i zpět za necelý týden. Program příměstského tábora měl primárně za cíl vyřešit desítce našich vědců a vědkyň problém, kam s dětmi týden před začátkem školy. Nakonec se ale stal seriózním badatelským programem pro 18 děvčat a chlapců ve věku 6 až 12 let.

Jejich den se skládal z řady experimentů jak chemických, tak fyzikálních či biologických. Vedle osvědčeného týmu 6 lektorů, jež se o děti staral, se zapojili i dva rodiče – vědci s ukázkou vědy, jež se u nás dělá doopravdy. Na našem Marsu jsme během týdne potkali zelené rostliny, jejichž analýzou jsme zjistili, že mezi barvivy obsahují i tak důležitý chlorofyl. Jindy jsme se naučili sestrojovat různé elektronické obvody řešící na marsovské stanici nenadálé problémy. Jak na rezivějící nářadí v prostředí atmosféry Marsu nám odpověděla jeho galvanizace mědí. Co má obsahovat plnohodnotná strava astronautů nás například naučila analýza potravin. A když jsme Mars 1. září opouštěli, vypálili jsme prskavky, které jsme si po příletu za tímto účelem připravili. Odletující zelené (baryum) a červené (stroncium) hvězdičky musely být vidět až na Jupiteru, na který se zřejmě vypravíme příští rok. Z kurzu děti odcházely nadšené a zároveň i smutné, že skončil.

scicamp 2023

I reakce rodičů byly pro náš tým povzbudivé. „Jsem ráda, že moje děti mohly navštěvovat tento příměstský tábor. Mohly se díky tomu seznámit s tím, co maminka dělá v práci, jak vypadá opravdová věda, a taky si mohly vyzkoušely spoustu experimentů, které jim přiblížily jak chemii, tak i fyziku. Obě dcery odcházely spokojené a těší se na příští rok," zhodnotila příměstský tábor Zuzana Sochorová, která pracuje v Oddělení výpočetní chemie.

Text a foto: Květa Stejskalová