Medaili Učené společnosti ČR získala Květoslava Stejskalová

Učená společnost České republiky na svém XXIX. valném shromáždění 15. května 2023 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, pedagogům a talentovaným vysokoškolským a středoškolským studentům. Jednu z medailí získala Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., popularizátorka chemie. Kolegyni srdečně gratulujeme!

Květoslava Stejskalová je jednou z nejvýraznějších popularizátorek chemie v České republice. Výčet jejích popularizačních aktivit zahrnuje více než 15 let systematické pedagogické činnosti na středních a základních školách, přípravu projektů obohacujících výuku chemie, vedení středoškolských stáží pro mimořádně nadané středoškoláky, organizační vedení popularizačního týmu PEXED, pořádání letní školy NANO202x či vedení vzdělávacích kurzů a workshopů pro vyučující chemie. Díky tomuto mimořádnému rozsahu aktivit se Květoslava Stejskalová výrazně zasadila o popularizaci a rozvoj chemie v České republice.