Heyrovského medaili za přínos české chemii získal prof. David Smith

Dne 13. června 2022 obdržel profesor David Smith čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách z rukou předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové. Slavnostní předávání medailí proběhlo ve Vile Lana.

David Smith studoval fyziku a chemii na Keele University v anglickém Midlands. Doktorát získal v oboru elektronové fyziky, kde se zabýval výzkumem elektrických výbojů v plynech. Jeho zájmy se poté přesunuly k reakcím elektronů a iontů v zemské atmosféře a dotkl se i oblasti mikrometeoritů. Později se stal jednou z vůdčích osobností ve výzkumu iontově-molekulových reakcí, které jsou důležité pro vznik molekul v astrochemii chladných mezihvězdných mračen. Jeho mottem je věta: „Věda spočívá v pozorování a odvozování“ a často také říká, že k úspěšnému objevu patří „10 % inspirace a 90 % potu“.  

Sestrojil několik originálních přístrojů, včetně SIFT (Selected Ion Flow Tube) a FALP (Flowing Afterglow/Langmuir Probe), které jsou po celém světě používány pro studium reakčních procesů v ionizovaných plynech. Za svůj významný přínos k fyzice a chemii pozemské atmosféry a mezihvězdných plynných mračen byl zvolen členem Královské společnosti. V současné době je spoluautorem více než 460 publikací, které získaly více než 21 000 citací (h index 77). 

Šíři jeho spolupráce s českými vědci nejlépe ilustruje skutečnost, že 200 jeho publikací má adresu v České republice. David Smith navštívil Československo poprvé v roce 1975, kdy navštívil konferenci v Bratislavě. Postupně začal spolupracovat s pražskou a brněnskou univerzitou.

Prahu jsem v posledních 5 letech navštívil více než 30krát. Stala se tak vlastně mým druhým domovem,“ říká David Smith.

Jeho největším přínosem pro českou chemii je spolupráce s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR v oblasti iontové chemie a hmotnostně spektrometrických analýz. K jeho spolupracovníkům patřili profesoři Rudolf Zahradník a Zdeněk Herman. V posledních pěti letech nejúžeji spolupracuje s profesorem Patrikem Španělem a jeho týmem.

Gratulujeme panu profesorovi k získání tohoto ocenění. Děkujeme za plodnou spolupráci a těšíme se na příští návštěvu.