Gratulujeme Vladimíře Petrákové k získání ocenění Aspen CE Madeleine K. Albright Leadership Award

Gratulujeme doc. Vladimíře Petrákové k získání ocenění Aspen CE Madeleine K. Albright Leadership Award. Cenu převzala 16. listopadu 2023 z rukou Pavla Řeháka, prezidenta Aspen Institute CE / zakladatele Direct family a Věry Jourové, místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost. Ocenění je udělováno mladým začínajícím profesionálům s mimořádnými úspěchy v aktivní podpoře zodpovědného občanství, leadershipu založeného na hodnotách a rozvoji inovativních politik s pozitivním společenským dopadem ve střední Evropě.

Doc. Vladimíra Petráková vede v našem ústavu mezinárodní tým, který se zabývá světelným inženýrstvím s využitím objektů v nanorozměrech. Získala Humboldtovo stipendium na Svobodné univerzitě v Berlíně, kde se věnovala plazmonickým nanočásticím a superrozlišovací mikroskopii. Je spoluzakladatelkou a předsedkyní organizace Czexpats in Science, která buduje celosvětovou síť českých vědců a odborníků. Hlavním cílem organizace je posílit spojení mezi nimi a českými institucemi a využít jejich znalostí a zkušeností k posílení české vědy i společnosti. Vladimíra je propagátorkou žen ve vědě a aktivně pracuje na snižování systémových bariér, se kterými se ženy v akademickém prostředí setkávají.

Aspen Institute Central Europe uděluje Leadership Award od roku 2019. Od minulého roku toto ocenění nese se svolením rodiny jméno Madeleine K. Albright. Aspen Institute CE oceněním vyzdvihuje nejen úspěchy oceněných, ale i inspiraci a pozitivní dopad na společnost.