Eva Krupičková Pluhařová je vítězkou 16. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Srdečně gratulujeme kolegyni Evě Krupičkové Pluhařové z oddělení výpočetní chemie k získání prestižní ceny L’Oréal-UNESCO. Cílem talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je pomoci snížit genderovou nerovnost v české vědě.

Do letošního ročníku talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika, se přihlásilo celkem 59 žen. Porotu nejvíce zaujaly projekty z oblasti fyziky kondenzovaných látek, teoretické chemie a imunologie.

Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph.D. se zabývá se využitím oxidu uhličitého a vývojem katalyzátorů, které pomáhají zachytit tento plyn a přeměnit jej na užitečné látky při tzv. elektrochemické redukci. Celosvětovou energetickou spotřebu dodnes pokrývají především fosilní paliva, jejichž spalováním vzniká oxid uhličitý. Ten však může sloužit i jako užitečná surovina. Jednu z možností dalšího využití představuje vývoj účinných a selektivních katalyzátorů, které oxid uhličitý pomáhají zachytit a přeměnit na užitečné látky při tzv. elektrochemické redukci. Metalloporfyrinové klecové katalyzátory zvyšují svoji účinnost a zlepšují své vlastnosti v roztocích různých solí.

"Snažím se těmto procesům porozumět pomocí počítačových simulací molekul a zároveň navrhnout způsob modifikace struktury stávajících katalyzátorů či složení roztoku, ve kterém chemické přeměny probíhají. Získané poznatky mohou přispět k lepšímu využití jinak spíše nežádoucího skleníkového plynu," říká Eva Krupičková Pluhařová. "V budoucnu se s mým týmem zaměříme na to, jaké další molekuly se mohou dovnitř studovaného klecového katalyzátoru dostat a případně sloučit s oxidem uhličitým. Dále zkusíme navrhnout změny struktury, které tento děj usnadní," dodává.

Talentový program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. V České republice byl projekt realizován poprvé v roce 2006 a každoročně oceňuje nadějné vědkyně, vybrané odbornou porotou. Soutěž je zároveň podpořena spoluprací s Akademií věd České republiky. Od zahájení projektu v České republice bylo oceněno již 44 talentovaných žen vědkyň, které si mezi sebou rozdělily částku ve výši necelých 10 milionů korun.

"Ocenění si velmi vážím, mám z něj radost a je pro mě velkým povzbuzením k další práci. V nadsázce řečeno - budu se i nadále snažit simulovat co nejlépe," říká s úsměvem dr. Krupičková.

Přejeme kolegyni mnoho dalších pracovních úspěchů.

 

Foto: Romana Kovácsová