Ceny Nadačního fondu J. Heyrovského 2021

Jedna ze 17 cen pro laureáty předmětových olympiád a nominované úspěšné řešitele prací SOČ napříč celou Českou republikou letos putuje i do našeho ústavu: Marek Beneš, student 1. ročníku VŠCHT, byl  oceněn za práci v soutěži  SOČ  (vypracoval jako student  MSŠCH Praha 1) s názvem „Studium mechanismu oxidace  a redukce terpenu citralu pomocí elektrochemických a spektroskopických metod“.  Spolu se studentem si své ocenění odnáší i RNDr. Romana Sokolová, Ph.D., z Oddělení elektrochemie v nanoměřítku, jeho lektorka a konzultantka za vedení  Markovy  středoškolské stáže.

Více o laureátech a cenách NF J. Heyrovského za rok 2021  - http://www.njh.cz/laureati-2021.

Záznam z distančního předávání cen dne 10.12. z Brdičkovy posluchárny ústavu - http://www.njh.cz/on-line-stream-ceny-nfjh-2021.

Ústav je, vedle NF J. Heyrovského a Národního pedagogického institutu České republiky, jedním ze tří spolupořadatelů této každoroční slavnostní akce.