Vědavýzkum.cz: Spolupráce ÚFCH JH s tchajwanským Ústavem pro atomární a molekulární vědy

Broadcast date
23.01.2023

 

Celý článek: Věda a výzkum, 23. 1. 2023

Spolupráce mezi Akademií věd České republiky a Academia Sinica na Tchaj-wanu se rozvíjí navzdory proběhlé pandemii, a to ve všech třech vědních oblastech – od živé i neživé přírody až po humanitní a společenské vědy. Po téměř třech letech izolace se Tchaj-wan pomalu otevírá, a je tedy potěšující, že tamní vědci opět mohou přivítat české kolegy na ostrově i osobně.

Jeden z projektů prohlubuje spolupráci mezi skupinou docenta Kalbáče z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a skupinou profesora Ya–Ping Hsieh z Ústavu pro atomární a molekulární vědy Academia Sinica. Výzkum je zaměřen na nový typ nanomateriálů, na tzv. 2D materiály. Tyto materiály se vyznačují svou extrémně malou tloušťkou, která je jen několik málo atomů. Naopak plocha těchto materiálů může být až několik centimetrů čtverečních, což je důležité pro potenciální praktické aplikace. Tyto 2D materiály mohou obecně nabývat širokou škálu elektronických či magnetických vlastností, což je činí zajímavými jak pro základní studium, tak pro aplikace v oblasti zpracování a uchovávání informací, přeměny energie nebo v chemickém inženýrství.

Kombinace odborných znalostí obou týmů je dále velmi užitečná pro samotnou cílenou výrobu nových 2D materiálů. 2D materiály se již v současné době přesouvají z laboratoří do průmyslu, kde mají potenciál způsobit revoluci v řadě oblastí, například v elektronice nebo senzorice. Výsledky prováděného výzkumu, týkající se zejména charakterizace 2D materiálů, se mohou přímo uplatnit při zvyšování kvality 2D materiálů pro tyto aplikační směry. Společný výzkum má navíc potenciál otevřít nové cesty pro využití 2D materiálů v energetických aplikacích. Kalbáčův tým získá možnost přímého napojení na tchajwanský polovodičový průmysl, jenž patří k nejrozvinutějším na světě.

doc. RNDr. Ing. Kalbáč Martin Ph.D., DSc.

E-mail
martin.kalbacatjh-inst.cas.cz
Room
202, 203, 08
Extension
+420 26605 3804, 3445, 2101