Technický týdeník: NanoEnviCZ nabízí služby pro materiálový a environmentální výzkum

Broadcast date
25.07.2023

Vědci, studenti i podnikatelé mohou rozvíjet své nápady díky vybavení, pomoci a odborným informacím poskytovaným prostřednictvím projektu NanoEnviCZ.

Využití často unikátních přístrojů a zařízení pro environmentální a materiálový výzkum nabízí Velká výzkumná infrastruktura (VVI) NanoEnviCZ. Vedle hlavního koordinátora, jímž je Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, je do ní zapojeno dalších pět tuzemských výzkumných ústavů či univerzit včetně CATRIN Univerzity Palackého. Své služby nabízejí zdarma nejen tuzemským a zahraničním vědcům, ale také studentům, firmám a dalším zájemcům, kteří se zabývají otázkami spojenými například s ochranou vod, půdy a ovzduší, snížením výskytu polutantů v přírodě či řešením dlouhodobých ekologických zátěží.

Díky dotaci ministerstva školství jsme schopni nakupovat nové přístroje, starat se o ty stávající a nabízet je bezplatně k využití. Cílem je poskytování servisních služeb a navazování spolupráce jak mezi partnerskými organizacemi, tak i s dalšími institucemi z akademické a státní sféry i s průmyslovými partnery z tuzemska i zahraničí,“ uvedl hlavní řešitel Martin Kalbáč z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím webového rozhraní www.nanoenvicz.cz, kde najdou potřebné informace o servisních službách i o experimentálním zařízení.

Na činnosti VVI se podílejí také Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita v Liberci, Ústav experimentální medicíny AV ČR a Ústav anorganické chemie AV ČR.

Vytvořili jsme platformu, jež kompletně pokrývá všechny aspekty pokročilé syntézy nanomateriálů, analýzu jejich struktury, monitorování škodlivých vlivů nanomateriálů a cílené ovlivňování jejich funkčních vlastností. Jsme také schopni pomoci při řešení současných strategických výzev, tedy například s přípravou materiálů pro ukládání energie, fotovoltaiku, biosenzing, monitoring polutantů ve vodě či půdách nebo pro studium toxicity. Snažíme se tedy pokrýt environmentální a materiálový výzkum. V oblasti medicíny NanoEnviCZ významně přispívá k rozvoji zcela nového oboru nanoenzymů, které se díky svým unikátním vlastnostem uplatňují v léčbě Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby,“ uvedl vedoucí olomouckého týmu Petr Jakubec z CATRIN, podle nějž materiály vyvinuté s pomocí VVI umožňují vznik ekologicky šetrnějších a efektivnějších průmyslových technologií.

VVI NanoEnviCZ nabízí také školení zaměstnanců z komerční sféry, kteří jsou zaměřeni na pokročilé metody v oboru nanomateriálů a nanotechnologií a bezpečnosti jejich využívání. Členové NanoEnviCZ se rovněž věnují vedení studentských vědeckých prací, pod jejich záštitou bylo v období 2020 - 2022 sepsáno 39 studentských prací různého stupně vzdělávání (bakalářské, magisterské, doktorské) a za stejné časové období bylo řešeno 253 studentských projektů.

TECHNICKÝ TÝDENÍK

doc. RNDr. Ing. Kalbáč Martin Ph.D., DSc.

E-mail
martin.kalbacatjh-inst.cas.cz
Room
202, 203, 08
Extension
+420 26605 3804, 3445, 2101