Prémie Otto Wichterleho 2021

Broadcast date
28.06.2021

Čtyřiadvacet výrazných mladých vědeckých talentů letos získá prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho pro rok 2021. Slavnostní ceremoniál se uskuteční v pražské Lannově vile v úterý 29. června 2021, ceny laureátům předá předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Ocenění je určeno perspektivním vědcům a vědkyním, kteří dosahují špičkových výsledků ve svých oborech, jsou nositeli vědeckých titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a v době podání návrhu nepřesáhli věk 35 let. Do této doby se nezapočítává rodičovská dovolená.

Prémie pro mladé vědecké pracovníky ve svém názvu nese jméno profesora Otto Wichterleho na památku vynikajícího českého chemika světového formátu, jenž se stal po listopadu 1989 prezidentem Československé akademie věd.

Uděluje se od roku 2002 a je spojená s finanční odměnou necelých 450 tisíc korun rozložených do tří let.

II. VĚDNÍ OBLAST

Haider Golam, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Jedinečné mechanické, optické a elektronické vlastnosti tzv. 2D materiálů již dlouho poutají pozornost fyziků a chemiků po celém světě. K nejslibnějším z těchto materiálů patří monovrstvy tvořené atomy jednoho prvku – např. grafen. Učaroval i Haideru Golamovi (nar. 1988), absolventu Kalkatské univerzity v Indii, který si pro postgraduální studium vybral obor nano-věda a technologie na taiwanské Academia Sinica.

V Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR pracuje od roku 2018 v oddělení nízkodimenziálních systémů. Zajímá se jak o základní výzkum, tak o praktické aplikace. Je přitom schopen pro výzkum zkonstruovat i vlastní vysoko-výkonnostní optoelektronická zařízení, například v nedávné době unikátní UV fototranzistor na bázi grafenu. Ten zaujal i editory prestižního odborného časopisu Advanced Optical Materials, článek o něm se stal titulním textem celého čísla.

V centru pozornosti Haidera Golama stojí kromě optiky a optoelektroniky také plazmonika – moderní disciplína, která se zabývá důsledky ozáření malých vodivých struktur světlem.

https://www.avcr.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/Premie-Otto-Wichterleho-2021/ 

https://www.jh-inst.cas.cz/index.php/press-release-news/haider-golam-ziskal-premii-otto-wichterleho-2021