Web of Science

Web of Science je on-line databáze publikací s jejich abstrakty a citacemi.

Na této stránce je pouze několik tipů pro práci s databází - podrobný manuál je k dispozici v knihovně.

Vyhledávání citací
Pomocí volby Full search zadáme databázi (Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)-1980-present), časové období pro výběr citujících prací a klikneme na tlačítko CITED REF SEARCH. V následujícím formuláři vyplníme jméno autora, nebo časopis, nebo rok zdrojové práce, jejíž citovanost hledáme. Po kliknutí na LOOKUP dostaneme seznam prací, které odpovídají dotazu na zdrojovou práci. Zaškrtneme zvolené práce a kliknutím na tlačítko Search získáme seznam prací, které zdrojovou práci citují a jsou z období, které jsme zadali v úvodním formuláři.

Uložení výsledků
1. Pomocí clipboardu ve Windows
Text, který chceme uložit, označíme myší a stiskneme CTRL+C. Otevřeme textový editor a stiskem CTRL+V text vložíme. (Vhodná je například kombinace prohlížeče MS Internet Explorer a textového editoru MS Word).
2. Pomocí Web of Science
Předchozí varianta je vhodná v případě, že nechceme ukládat větší množství dat. V opačném případě je výhodnější nalezené práce zaškrtnout v políčku, které je vedle nich, a následně klinknout na tlačítko SUBMIT.
V horní části stránky se objeví další tlačítko MARKED LIST. Po kliknutí na toto tlačítko dosaneme seznam námi vybraných prací, které uložíme volbou SAVE TO FILE.
Práce ze seznamu nelze vyjímat. V případě, ze jednu práci pošleme příkazem SUBMIT dvakrát, objeví se ve výsledném seznamu pouze jednou! Vymazání celého seznamu se provede návratem na homepage Web of Science a kliknutím na New Session.

Počet citací jednoho autora
Databáze je vytvořena zejména pro vyhledávání jednotlivých článků. Je striktně zakázáno stahování jejích částí, a navíc databáze neumožňuje vylučování autocitací. Pro individuální vyhodnocování počtu citací je proto nejjednodušší manuální počítání jednotlivých citací.

Rychlost stahování a počet přístupů
Od ledna 2001 je přístup na databázi přes český mirror. Problémy s rychlostí stahování a s omezeným počtem vstupů by tím měly být odstraněny.