Prize of Learned Society of CR

Prize of Learned Society of CR
Year
2010
Vít Svoboda - středoškolský student stážista z MSŠCH získal Cenu Učené společnosti v kategorii středoškoláků. Oceněna byla jeho odborná práce Konstrukce a charakterizace diodových laserů pro analýzu stopových
množství látek v plynných vzorcích v Oddělení spektroskopie pod vedením Mgr. O. Votavy, Ph. D.