Oldřich Dračka

Year
2007
Komplementarita v polarografii, chronopotenciometrii a voltametrii -

Odborná skupina analytické chemie při České společnosti chemické
uspořádala u příležitosti 117. výročí narození profesora Jaroslava Heyrovského
výroční Heyrovského přednášku 2007.
20.12.2008