Přenos elektronu v nanoměřítku. Vliv sterického přepínání na vodivost expandovaných pyridiniových látek

Grant Agency
Academy of Sciences of the Czech Republic
Topics
Molecular Electrochemistry.
Year from
2012
Year to
2015
Podstatou navrhovaného projektu je studium reakcí přenosu elektronu v sérii modelových redox aktivních látek pyridiniového typu, které je možné rozdělit do dvou skupin představujících tzv. branched (B) a fused (F) expandovaná pyridinia.

doc. Mgr. Hromadová Magdaléna Ph.D.

E-mail
magdalena.hromadovaatjh-inst.cas.cz
Room
507, 06
Extension
+420 26605 3197, 3068