Studium ionosférického plazmatu pomocí monitorů náhlých ionosférických poruch (SID)

Grant Agency
Academy of Sciences of the Czech Republic
Number
R200401721
Year from
2019
Year to
2019

V uplynulých letech řešení projektu se podařilo zaznamenat data ze SID monitorů (tento monitoring je prováděn nepřetržitě), která poslouží jako podklady k publikacím zaměřeným na detekci náhlých ionosférických poruch nebo identifikaci signálu (rozptyl VLF záření či přímá emise) prolétajících meteorů, která může sloužit jako komplementární metoda detekce pro záznam pořízený observačními kamerami. V tomto roce započal rovněž záznam dat pomocí VHF přijímače, který registruje signál vysílače GRAVES (Fr). Tento systém je založen na jiném principu než monitoring pomocí SID monitorů proto je vhodnou komparativní metodou nezbytnou pro vyhodnocení dat pomocí statistických metod. Vzhledem k tomu, že během roku může být zaznamenáno pouze několik meteorických rojů, je třeba zpracovávat data získaná v delší časové periodě. Z tohoto důvodu očekáváme hlavní výstupy (v podobě publikovatelných výsledků) v průběhu příštího roku. Přesto bylo několik publikací vytvořeno již v tomto roce (viz. příloha tohoto návrhu). V příštím roce se zaměříme především na analýzu dat a udržování a rozšíření sítě rádiových monitorů Rovněž budeme pokračovat ve spolupráci se studenty a popularizaci výzkumu formou přednásek a praktických demonstrací. Uspořádáme rovněž workshop zaměřený na prezentaci prováděného výzkumu.

Room
02, 415
Extension
3205, 3014, 3685
E-mail
petr.kubelikatjh-inst.cas.cz