Studium ionosférického plazmatu pomocí monitorů náhlých ionosférických poruch (SID)

Grant Agency
Academy of Sciences of the Czech Republic
Number
R200401721
Year from
2018
Year to
2018

V roce 2017 se v rámci projektu „Studium ionosférického plazmatu pomocí monitorů náhlých ionosférických poruch (SID)“ podařilo navázat spolupráci mezi Hvězdárnou a radioklubem lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s. a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Byla pořízena nová instrumentace (vysoce rozlišený SID monitor) a realizovány další činnosti (např. organizace vzdělávacího a popularizačního workshopu). Domníváme se, že jsou nastaveny podmínky pro pokračování v této spolupráce i v roce 2018. Hlavní význam spolupráce spočívá především v zajištění experimentálních dat zaznamenaných pomocí SID monitorů ze strany hvězdárny a poskytnutí doplňujících laboratorních experimentů a zpracování výsledků až do stádia odborných publikací ze strany UFCHJH. Ačkoli záznam experimentálních dat na hvězdárně v Karlových Varech již probíhá, pro účely statistického vyhodnocení je zapotřebí delší časový interval pro jejich kumulaci. Případné publikační výstupy proto očekáváme až v příštím roce. Podpora spolupráce zmíněných dvou pracovišť by publikační proces značně usnadnila. V příštím roce pořídíme další vysoce rozlišený SID monitor, který plánujeme umístit na observatoř Teide na Kanárských ostrovech. Syntéza dat z této a stávající stanice by mohla přinést zajímavé výsledky v oblasti výzkumu ionosféry pomocí VLF rádiových vln. Rozšířením naší činnosti by pak bylo systematické porovnávání proměřených dat s dostupnými kamerovými záznamy průletů meteorů. Společná analýza těchto dvou zdrojů informací by mohla pomoci identifikovat a popsat signály, zaznamenané pomocí SID monitorů, typické pro vstup meziplanetární hmoty do atmosféry a tím rozšířit oblast využití SID monitorů. Další činnost, na kterou bychom se rádi zaměřili je systematická popularizace výzkumu spojeného se SID monitory a to především formou přednášek a praktických demonstrací konstrukce jednoduchých SID monitorů. Předpokládáme, že tato činnost povede ke zvýšení povědomí veřejnosti o probíhajícím výzkumu, případně I zvýšení zájmu o přírodovědné a technické obory u studentů. V neposlední řadě bychom rádi pokračovali v aktivní spolupráci se studenty, kteří se již projektu účastní.

Room
02, 415
Extension
3205, 3014, 3685
E-mail
petr.kubelikatjh-inst.cas.cz