Studium ionosférického plazmatu pomocí monitorů náhlých ionosférických poruch (SID)

Grant Agency
Academy of Sciences of the Czech Republic
Number
R200401721
Year from
2018
Year to
2018

Hlavní náplní navrhovaného projektu bude studium ionosféry pomocí SID monitorů umístěnými na Hvězdárně Františka Krejčího Karlovy Vary, o. p. s., zapojenými v současně vyvíjené síti Ionozor (http://www.ionozor.eu), na níž participuje také Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského a simulace vybraných poruch ionosféry pomocí laboratorních metod s akcentem na typy poruch s vysokou hustotou energie.

Room
02, 415
Extension
3205, 3014, 3685
E-mail
petr.kubelikatjh-inst.cas.cz