Komplexy elektronově deficitních přechodných kovů s luminiscenčními vlastnostmi

Grant Agency
Grant Agency of the Czech Republic
Number
19-00204S
Year from
2019
Year to
2021

Tento projekt je zaměřen na přípravu a systematické zkoumání komplexů elektronově deficitních kovů (zejména těžších prvků 4. skupiny), které vykazují luminiscenci. Komplexy kovů s luminiscenčními vlastnostmi mají obecně rozsáhlý aplikační potenciál v různých oblastech (fotokatalýza, fotovoltaické aplikace, světelné zdroje LED, molekulární sensory, zobrazovací metody, atd.), nicméně sloučeniny elektronově deficitních kovů, které absorbují záření a přecházejí do potenciálně emitujících excitovaných stavů přenosem náboje z ligandů na kov (LMCT), jsou stále poměrně málo prozkoumány. V rámci projektu prostudujeme několik strukturních typů sloučenin s různými kombinacemi ligandů (např. ligandy cyklopentadienylové, N,O-, N,N- a jiné chelatující, obsahující heteroaromatické nebo konjugované systémy). Dále budeme zkoumat vztah mezi strukturou komplexů, povahou kovových center (prvek, náboj, atd.) a výslednými fotofyzikálními vlastnostmi v pevném stavu i v roztocích.

RNDr. Lamač Martin Ph.D.

E-mail
martin.lamacatjh-inst.cas.cz