Inovativní přístupy pro využití metanu - enzymy inspirované zeolitické katalyzátory

Grant Agency
Grant Agency of the Czech Republic
Number
19-02901S
Year from
2019
Year to
2019

Konverze metanu na hodnotnější klíčové chemické suroviny představuje v současnosti jednu z největších výzev v oblasti heterogenní katalýzy a přitahuje obrovskou pozornost. Přímá cesta selektivní oxidace metanu by měla obrovský dopad v chemickém průmyslu, pokud by byla prováděna pomocí molekulárního kyslíku. Binukleární Fe2 + centra, analogy aktivních míst v enzymech, stabilizovaná v rámci mikroporézních zeolitických molekulových sítech představují velmi slibný systém pro disociaci molekulárního kyslíku a následnou selektivní oxidaci metanu na metanol nebo na jiné hodnotné produkty. Cílená příprava vysoce strukturovaných Fezeolitických materiálů za použití matrice s optimálním topologii a distribuci skeletálního negativního náboje potřebného pro stabilizaci binukleárních Fe2 + center budou použity k vývoji systému pro katalytickou nebo izotermickou cyklickou stechiometrickou konverzi metanu na metanol nebo na jiné hodnotné produkty.

Room
321
Extension
3566
E-mail
jiri.dedecekatjh-inst.cas.cz