Využití optimalizovaných fotokatalytických nanokompozitů pro odstraňování zdraví škodlivých látek ze vzduchu

Grant Agency
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Number
FV40209
Year from
2019
Year to
2022

Žadatelé se dlouhodobě zabývají výzkumem, vývojem a praktickými aplikacemi fotokatalytických materiálů. Tyto materiály vytváří povrchy s mimořádným oxidačním potenciálem, který je aktivován UV zářením. V prostředí obsahujícím kyslík dokáže tento povrch velmi účinně čistit vzduch od molekul a mikroskopických částic nebezpečných organických i některých anorganických látek. Prosazení této nové environmentální technologie do denní praxe vyžaduje další výzkum a zodpovězení řady otázek spojených s jejím praktickým uplatněním jako nástroje pro ochranu ovzduší a snižování koncentrací imisí v městských a průmyslových aglomeracích a dopravně exponovaných lokalitách. Hlavním cílem projektu je aplikovaný výzkum fotokatalytických materiálů zaměřený na optimalizaci jejich účinnosti a použitelnosti pro čištění vzduchu od významných environmentálních polutantů a zároveň i výzkum v oblasti testovacích metod, který je zaměřen na jejich optimalizaci umožňující kvantifikaci fotokatalytické účinnosti komerčně uplatňovaných fotokatalytických materiálů. 

Ing. Rathouský Jiří CSc.

E-mail
jiri.rathouskyatjh-inst.cas.cz
Místnost
624, 505, 611
Linka
+420 26605 3945, 3865, 3080