MĚSTO JAKO LABORATOŘ ZMĚNY; STAVBY, KULTURNÍ DĚDICTVÍ A PROSTŘEDÍ PRO BEZPEČNÝ A HODNOTNÝ ŽIVOT

Grant Agency
Akademie věd České republiky
Number
2020–2024: Strategie AV 21
Year from
2020
Year to
2024

Výzkum se zaměří na využití fotokatalytického jevu pro zajištění čistého a bezpečného životního prostředí v exteriéru i interiéru budov. V tomto oboru má řešitelský tým špičkovou expertízu v mezinárodním měřítku. Cílem bude vyvinout multifunkční fotokatalytické nátěry, které budou aplikovatelné na hlavní typy stavebních materiálů (beton, omítky, sklo, kov) a které budou vykazovat vysokou účinnost a trvanlivost. V interiéru budou tyto nátěry schopny likvidovat toxické těkavé organické látky (např. formaldehyd) a nebezpečné mikroorganismy (baktérie). V exteriéru bude jejich funkce komplexní, protože zahrne nejen samočistící efekt pro zajištění čistoty vnějšího pláště budov, ale i ochranu samotné stavby před degradací vlivem atmosférických faktorů (chemické látky ve vzduchu, prachové částice, vlhkost, mrazuvzdornost, osvit apod.). Další zásadní funkcí těchto fotokatalytických nátěrů bude odstraňování imisí ve znečištěném vzduchu, zejména NOx z automobilové dopravy a průmyslových zdrojů. Vyvinuté experimentálně- teoretické  postupy umožní nejen přesně kvantifikovat funkci fotokatalytických nátěrů v laboratorních podmínkách, ale i jejich extrapolaci na reálné podmínky venkovního i vnitřního prostředí. Při tomto výzkumu budeme spolupracovat s komerčními subjekty, které jsou již zařazeny do konsorcia projektu AV21 a s nimiž již delší dobu spolupracujeme.