MĚSTO JAKO LABORATOŘ ZMĚNY; STAVBY, KULTURNÍ DĚDICTVÍ A PROSTŘEDÍ PRO BEZPEČNÝ A HODNOTNÝ ŽIVOT

Grant Agency
Akademie věd České republiky
Number
2020–2024: Strategie AV 21
Year from
2020
Year to
2024

Výzkum se zaměří na vývoj postupů a materiálů pro komplexní konsolidaci a preventivní ochranu památkových objektů. Tyto postupy budou založeny na expertíze řešitelského týmu v oboru materiálové vědy a nanotechnologie obecně a v jejich využití pro restaurování historických artefaktů konkrétně. Řešitelský tým se zaměří na vývoj postupů pro účinné a šetrné čištění povrchů stavebních materiálů (beton, omítky, kámen, sklo) i výtvarných děl (olejomalby, sochy) založených na mikro-emulzích a micelárních roztocích, jejich konsolidaci pomocí nanostrukturních systémů a preventivní ochranu, zejména proti biokorozi, s využitím biocidních nanosystémů, a proti degradujícímu účinku vlhkosti a mrazu. Při vývoji těchto metod a postupů bude zvláštní pozornost věnována technologickým hlediskům, zejména otázce zvětšení měřítka, která je zásadní pro reálnou výrobu, a vhodnosti a snadnosti jejich aplikace. V tomto ohledu předpokládáme spolupráci s výkonnými umělci – restaurátory, kteří nám poskytnou důležitou zpětnou vazbu pro optimalizaci vyvíjených postupů. Tato spolupráce se již v minulosti osvědčila a vedla např. k vývoji gelů se zabudovanými mikroemulzemi pro efektivní a šetrné čištění povrchů obrazů a originálních památkových postupů pro hydrofobizaci stavebních materiálů s tenkou hydrofilní povrchovou úpravou.

Ing. Rathouský Jiří CSc.

E-mail
jiri.rathouskyatjh-inst.cas.cz
Místnost
624, 505, 611
Linka
+420 26605 3945, 3865, 3080