hlavní strana
zaměření
prezentace
lidé
konference
přístrojové zařízení
možnost studia
seznam publikací
fotogalerie
odkazy
přístrojové zařízení
Mikroskop rastrovací sondou Topometrix TMX 2010 a Nanoscope IIIa Multimode (Veeco) Veeco umožňující zobrazení povrchů pevných látek s rozlišením dosahujícím molekulární resp. atomární úrovně. Oba mikroskopy jsou vybaveny tunelovou mikroskopií (STM) v oblasti pikoampérových tunelových proudů, elektrochemickou mikroskopií (SECM) a mikroskopií atomárních sil (AFM) v kontaktním, semikontaktním režimu a v režimu laterálních sil. Umožňují práci v kapalinách a v elektrochemickém režimu ve spojení s čtyřelektrodovým potenciostatem. V rámci oddělení elektrochemických materiálů jsou k dispozici další techniky .
in situ SPM
Tríelektrodový potenciostat/galvanostat (Wenking POS2, Bank Elektronik) pracující v oblasti potenciálů -5 až +5 V, s rychlostí vkládání potenciálu 0,1mV/s až 100V/s je používán v elektrochemických experimentech.
Potentiostat HEKA
Generátor nanobublin
English
© copyright 2009 | Věra Mansfeldová