hlavní strana
zaměření
prezentace
lidé
konference
přístrojové zařízení
možnost studia
seznam publikací
fotogalerie
odkazy
lidé
Ing. Pavel Janda, CSc.
Ing. Pavel Janda, CSc. pracuje v ÚFCH - J. Heyrovského od roku 1978. Jeho práce zahrnuje problematiku reakce přenosu náboje na elektrodách s modifikovanými povrchy pro elektrochemické senzory a biosenzory. Od roku 1994 se věnuje mikroskopii rastrovací sondou (AFM, STM) v kapalinách a elektrolytech. Zabývá se reakcemi přenosu náboje na nanostrukturách (nanoporézní TiO2, fullereny, uhlíkové nanotrubice a soubory metalických nanočástic).
RNDr. Hana Tarábková (Pelouchová), Ph. D.
RNDr. Hana Tarábková, PhD. pracuje v ÚFCH - J. Heyrovského od roku 1998. Její práce zahrnuje problematiku reakcí přenosu náboje na nanostrukturách (nanoporézní TiO2 a soubory metalických nanočástic). Od roku 1998 se věnuje mikroskopii rastrovací sondou (AFM, STM) v kapalinách a elektrolytech.
Věra Mansfeldová (Hudská), Ph. D.
Věra Mansfeldová ukončila doktorské studium na Katedře analytické chemie Univerzity Karlovy v roce 2016.
Téma práce:Časově rozlišená potenciometrie na kapalném mezifází.
Mgr. Monika Klusáčková
Mgr. Monika Klusáčková ukončila magisterské studium na Katedře analytické chemie Univerzity Karlovy v roce 2011. Od roku 2009 u nás pracovala na své diplomové práci a nyní pokračuje ve své disertační práci.
Téma práce:Reakce přenosu náboje v pyridin porphyrazinatovém filmu a její využití v elektrochemickém senzoru.
Mgr. Magda Zlámalová
Mgr. Magda Zlámalová ukončila magisterské studium na Katedře analytické chemie Univerzity Karlovy v roce 2012. V naší skupině pracuje od roku 2011 a v současné době u nás pracuje na své doktorské práci.
Téma práce:Elektrochemická detekce sirných sloučenin elektrodami modifikovanými deriváty ftalocyaninu.
Bc. Jan Bohuslav
Jan Bohuslav studuje na Vysoké škole chemicko technologické.
Téma práce:Charakterizace nanočásticových elektrod.
English
© copyright 2009 | Věra Mansfeldová