Dynamika přenosu elektronu v komplexních molekulárních systémech

Grant Agency
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Topics
Development and Application of Quantum Chemical Methods
Molecular Electrocatalysis.
Year from
2017
Year to
2019

Cílem projektu je vypracování a osvojení metodiky dynamického popisu procesů spojených s přenosem elektronu a jejich aplikace na komplexní molekulární systémy obsahující přechodný kov. Tento přístup by měl objasnit časový vývoj rozložení elektronové hustoty v excitovaných stavech přenosu náboje a s tím související dynamický posun vibračních frekvencí v časově rozlišených IR spektrech. Bude též studován vliv anharmonicity a strukturní dynamiky na spektrální vlastnosti komplexů přechodných kovů Dalším cílem je nalézt vztahy mezi strukturní dynamikou a kinetikou přenosu elektronu v metaloproteinech a v můstkových dvoujaderných komplexech přechodných kovů.

Ing. Záliš Stanislav CSc.

E-mail
stanislav.zalisatjh-inst.cas.cz
Room
534
Extension
+420 26605 3268