NANOŠKOLA2017 - letní odborná škola výzkumného ústavu pro nadané středoškoláky

Grant Agency
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Topics
Human sources.
Year from
2017
Year to
2017

Letní škola (21.-25.8.) o Nanomateriálech a nanotechnologiích, v rámci níž se prostřednictvím přednášek a exkursí a praktických měření v laboratořích studenti seznámí s výzkumnými tématy z FCH se zaměřením na nanosvět. Očekáváme, v souladu s lety minulými, že letní škola opět vygeneruje zájemce o studium přír. věd (fyzikální, chemické, biologické obory) na univerzitách či VŠ technických. Někteří studenti budou s námi spolupracovat v rámci stáží SŠ či potom v rámci bakalářského studia VŠ.

Hlavním cílem projektu je představit obor fyzikální chemie a nové metody ve výzkumu nanomateriálů a nanotechnologií cílové skupině, tj. nadaným žákům se zájmem o F a CH, příp. Bi, a směřovat je tak ke studiu fyzikálních a chemických oborů na vysoké škole univerzitního (např. PřF UK Praha, MU Brno, Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého Olomouc, TU Liberec) nebo technického typu (např. VŠCHT Praha či FJFI ČVUT Praha nebo VUT Brno) a u některých i ke kariéře vědce/odborného pracovníka vědy a výzkumu. Dílčím cílem projektu je seznámení se se zajímavými moderními FCH obory, jejich přístrojovou technikou a odborníky/vědci, kteří v těchto oborech vědecky pracují/bádají. Dalším z dílčích cílů také bude seznámit studenty se systémem vědecké práce, která zahrnuje jak myšlenkové pochody, tak realizaci tématu teoretickým studiem a experimentálními pracemi, tak i shrnutí ve formě publikace dosaženého výsledku/ků. Školou oslovení zájemci budou mít po jejím absolvování možnost s pracovištěm ÚFCH JH dále spolupracovat formou mimoškolní stáže/odborné praxe na vybraném tématu, či jim bude doporučeno/zprostředkován kontakt na jiné akademické pracoviště (na PřF UK či ústavech AV ČR), které bude více odpovídat jejich zájmu, nastává tak u biologických a biochemických oborů, jež se u nás realizují v menšině, oproti fyzikálně-chemických oborům) : Rozvíjet znalosti a zkušenosti žáka získané absolvováním programu LŠ 2017 potom následně odbornou stáží/praxí- i to je důležitý dílčí cíl školy. A neméně důležitým dílčím cílem naší letní školy je naučit studenty pracovat v týmu - k tomu vede organizace programy školy, kdy studenti při praktických měřeních a workshopech pracují v 4-6 členných týmech.

Ing. Stejskalová Květoslava CSc.

E-mail
kvetoslava.stejskalovaatjh-inst.cas.cz
Room
106, EDU room
Extension
+420 26605 3265, 3036