Letní nanoškola 2016 pro nadané středoškoláky

Grant Agency
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Topics
Human sources.
Year from
2016
Year to
2016

Hlavním cílem projektu je představit obor fyzikální chemie a nové metody ve výzkumu nanomateriálů a nanotechnologií a směřovat tak žáky nadané na přírodní vědy ke studiu fyzikálních a chemických oborů na vysoké škole univerzitního (např. PřF UK Praha, MU Brno, Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého Olomouc) nebo technického typu (např. VŠCHT Praha či FJFI ČVUT Praha nebo VUT Brno) a u některých i ke kariéře vědce/odborného pracovníka vědy a výzkumu.

Dílčím cílem projektu je seznámení se se zajímavými moderními obory a přístrojovou
technikou a lidmi/vědci, kteří v těchto oborech vědecky pracují/bádají. Dalším z dílčích cílů také bude seznámit studenty se systémem vědecké práce, která zahrnuje jak myšlenkové pochody, tak realizaci tématu teoretickým studiem a experimentálními pracemi, tak i shrnutí ve formě publikace dosaženého výsledku/ků. V případě zájmu budou mít studenti možnost s pracovištěm dále spolupracovat formou mimoškolní stáže/odborné praxe na vybraném tématu a dále tak rozvíjet znalosti a zkušenosti získané absolvováním programu LŠ 2016, i to je důležitý dílčí cíl školy. A neméně důležitým dílčím cílem naší letní školy je naučit studenty pracovat v týmu - k tomu vede organizace školy, kdy studenti pracuji v 4-6 členných týmech.

Ing. Stejskalová Květoslava CSc.

E-mail
kvetoslava.stejskalovaatjh-inst.cas.cz
Room
106, EDU room
Extension
+420 26605 3265, 3036