Projects "Open Science" ( II, III , IV, Open Science CAS 2016, 2017)

Grant Agency
Academy of Sciences of the Czech Republic
Year from
2012
Year to
2017

Otevřená věda II a III - popularizace přírodovědných a technických oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Projekt Otevřená věda III (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0023) je realizován za finanční podpory ESF, konkrétně Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Projekt bude realizován v období od 07/2012 do 06/2014.

Od března 2014 je tým ÚFCH JH opět zapojen do pokračujícího projektu Otevřená věda IV - popularizace výzkumu a vývoje a podpora badatelsky orientované výuky (r.č. CZ 1.07/2.3.00/45.0041; III/2014-VI/2015)

V roce 2016 a 2017 aktivity pokračovaly interním projektem Otevřená věda s finanční podporou AV ČR (nikoli ESF).


Záměr projektu - popularizovat přírodovědné a technické obory a komunikovat vědu, techniku a výzkum.

Cíl projektu - vytvoření systematického rámce podpory pro zajištění kvalitních lidských zdrojů pro českou vědu a výzkum. A to v konkrétních oblastech:
1) Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s vědou a výzkumem; aktivita studentské vědecké stáže pro SŠ a VŠ; vzdělávací kurzy pro pedagogy
2) Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost, aktivita: popularizační aktivity v regionech a vytvoření síťě popularizátorů
3) Další vzdělávání pracovníků VaV v oblasti komunikace a popularizace vědy; vzdělávací kurzy komunikace vědy.

Cílové skupiny projektu:
1. studenti středních škol
2. studenti vysokých škol
3. pedagogové středních škol
4. pracovníci VaV institucí AV ČR, pracovníci vysokých škol v regionech - popularizátoři vědy
5. zájemci o vědecko-výzkumnou práci (široká veřejnost)
Cílové skupiny projektu, které budou podpořeny z finančních prostředků projektu, budou z regionů ČR (mimo hl. m. Prahu).

Projekt řeší SSČ AV ČR v.v.i. - Odbor projektů a grantů ve spolupracái s akademickými ústavy a jejich vědci či studenty.

****************************

V popularizačních a vzdělávacích projektech AV ČR Otevřená věda III, IV a OV AV ČR se vědečtí pracovníci ÚFCH JH zapojují podstatnou měrou a pravidelně zajišťují řadu aktivit:

1) vedou odborné středoškolské a vysokoškolské stáže ( info o stážích):

2.07 Analýza stopových látek přítomných v lidském dechu (P. Španěl - M. Doležalová SŠ)
2.17 Chemii a fyziku se lze učit záživněji aneb co dokáže experiment (2013 - K. Stejskalová- J. Nedvědová SŠ; 2014 - K. Stejskalová - M. Fejtová SŠ; 2015- K.Stejskalová - R. Konečný, SŠ; 2016 - K.Stejskalová - Thi Thu Ha Tran, SŠ)
2.18 Elektrochemické studium redox vlastností a interakce host-hostitel u vybraných nově syntetizovaných kalixarenů (2013 - J. Ludvík - A. Jaroš SŠ; 2014 - J. Ludvík - K.Vítková SŠ)
2.28 Analýza těkavých organických látek přítomných v lidském dechu a v potravinách (K. Sovová: P. Beránková VŠ a P. Muchová SŠ)
2.29 Vývoj sorpčních metod pro odběr vzorků lidského dechu (J. Kubišta - A. Motyčková SŠ)
2.42 Do hodin chemie přece patří experiment, aneb jak chemii neznechutit (M. Klusáčková - A. Mikulecká SŠ; 2015- M.Klusáčková- M.Dobrovolná SŠ; 2016 - M.Klusáčková- M.Ščuková SŠ)
3.09 Dvojrozměrné krystaly nejsou jen grafen (2015 a 2016 - O. Frank, M.Bouša - M. Jindra SŠ; 2015- O.Frank - M.Štádler VŠv OV Praha)
3.20 Vývoj diodových laserů v blízké IČ oblasti a jejich spektroskopické aplikace (O. Votava - L. Brichová SŠ)
3.37 Spektroskopická charakterizace supersonické expanze (V.Svoboda - M. Kurfiřt SŠ)
3.39 Optické experimenty: kvantová podstata světla a základní principy laserů (M. Fárník - T. Fárník SŠ)

Výsledky některých stáží - zde.

2) Zajišťují a účastní se programu seminářů pro pedagogy svými přednáškami a praktickými měřeními v laboratořích (např: K. Stejskalová, O. Votava, P. Janda, M. Fárník, M. Bouša, J. Plšek. L. Brabec, J. Žabka, V. Mansfeldová, O. Frank, M. Kalbáč, P. Pracna aj. (Letní kurz fyziky pro pedagogy 2012; praktický kurz OV pro pedagogy - fyzika, březen 2013; Teoretický kurz pro pedagogy chemie – říjen 2013; www info; metodiky k úlohám do hodin Chemie a fyziky SŠ včetně pilotáže úloh (2014-15) a metodiky do hodin přírodních věd ZŠ včetně pilotáže (2014-15).

3) Květa Stejskalová pracuje v síti popularizátorů projektu a zajišťuje za ÚFCH JH každý měsíc řadu popularizačních a vzdělávacích akcí - www info).
Více o desítkách realizovaných programů - viz harmonogramy vzdělávacích a popularizačních programů ÚFCH JH:
*** Za vědou k nám 2012
*** Zkus vědu u nás 2013
*** Věda za školou 2014.
*** Experimentuji, tedy jsem 2015
*** Tvoř (v) chemii 2016

4) videovýstupy projektu -podíleli jsme se na vzniku dokumentárního cyklu Popularizátoři vědy (Medailonek popularizátora K.Stejskalové) a na vzdělávacím cyklu Nezkreslená věda (garance dílu Kde je hranice nanosvěta, K.Stejskalová).

5) Mezinárodní konference OV Science education and science communication (27.-28.2. 2014) - K moderování konference byla projektem OV přizvána Dr. K.Stejskalová.

6) výstavy projektu OV - obě výstavy - "Čeští vynálezci a jejich vynálezy" a "Superhrdinové kolem nás" byly instalovány v ÚFCH JH (IX-X 2014 a VIII-X/2015).

7) Veletrh vědy (květen 2015 a květen 2016) - se stánkem prezentujícím popularizaci VaV týmem vědců a studentů ÚFCH JH jsme se zúčastnili Veletrhů vědy OV.

Ing. Stejskalová Květoslava CSc.

E-mail
kvetoslava.stejskalovaatjh-inst.cas.cz
Room
106, EDU room
Extension
+420 26605 3265, 3036