Příprava odborníků pro 21. století - moderní technologie ve výuce chemie

Grant Agency
Other national agency
Topics
Human sources.
Year from
2012
Year to
2012
ÚFCH JH vystupuje v roli partnera ve dvou projektech:
1. Příprava odborníků pro 21. století - moderní technologie ve výuce chemie
2. Chemie má pravidla i nanonovinky - seminář pro učitele ZŠ.


Příjemcem dotace obou projektů je MSŠCH v Praze.
Poskytovatel dotace: Odbor školství Magistrátu Hl. m. Prahy
Trvání projektů: 1.6.2012-31.12.2012.

Projekty vychází z dlouhodobé spolupráce ÚFCH JH a MSŠCH v oblasti vzdělávání středoškolských studentů, posluchačů této prestižní chemické školy.

V rámci spolupráce s MSŠCH budou v ÚFCH JH realizovány tyto aktivity:

- Projekt 1: 4 kursy praktických měření v laboratořích ÚFCH JH
Studenti 3. a 4. ročníku (ca 60 žáků celkem) navštíví laboratoře ÚFCH JH - 4 témata: elektronová mikroskopie; mikroskopie rastrovací sondou; hmotnostní spektrometrie a katalýza a absolvují praktická měření.
Cílem je seznámit studenty s moderními metodami používanými v chemickém výzkumu a praxi. Předvedené metody a technologie není možné v rámci běžné výuky ve škole studentům předvést.
Termín pro uskutečnění: 4 odpolední měření (každé v rozsahu 3 hodiny) v období říjen - prosinec 2012.
Personální zajištění: řešitelka projektu spolu se 4 vědci (měření v laboratořích).

- Projekt 2: Seminář pro učitele ZŠ na téma "Nové trendy ve fyzikání chemii"
Seminář se uskuteční v budově ÚFCH JH, program bude tvořen popularizačními přednáškami vědců na 3 odborná témata současného výzkumu a následnými exkursemi do laboratoří. Cílem je seznámit pedagogy ZŠ s novými trendy v chemickém výzkumu ale i praxi. Získané zkušenosti a informace pedagogové využijí ve výuce k informování svých žáků o tomto moderním oboru a perspektivách uplatnění se v něm, neboť chemické obory se dlouhodobě potýkají s nezájmem studentů a chemické firmy již začínají pociťovat nedostatek odborných pracovníků.
Termín pro uskutečnění - 1 den v prosinci 2012.
Personální zajištění: řešitelka projektu a ca 6 vědců (přednášky a exkurse).

Podrobnosti o programech a aktivitách budou aktuálně zveřejňovány na stránce ÚFCH JH s adresou http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje v odkazu Aktuality.Ing. Stejskalová Květoslava CSc.

E-mail
kvetoslava.stejskalovaatjh-inst.cas.cz
Room
106, EDU room
Extension
+420 26605 3265, 3036