Základní chemické databáze - reakční, strukturní, bibliografické a patentové

Grant Agency
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Topics
Human sources.
Year from
2013
Year to
2018

Cílem projektu je pokračování ve zpřístupnění klíčových chemických EIZ pražským institucím, a to jak chemických strukturních a reakčních databází SciFinder a Reaxys, tak dvou nejprestižnějších oborových kolekcí e-časopisů pro oblast chemie a příbuzných oborů: ACSWeb Editions (časopisy American Chemical Society) a RSC Gold (časopisy a další el. periodika Royal Society of Chemistry).

Díky programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Informace – základ výzkumu“ pokračuje a vzniklo několik konsorcií pro přístup k EIZ v oblasti chemie. Zúčastněné instituce získaly v projektu LR 1306 dotaci pro některé z následujících zdrojů:
SciFinder (2013-2018)
Reaxys (2013-2018)
kolekci časopisů ACS Web Editions (2014-2018)
kolekci časopisů RSC Gold (2014-2018)

Koordinátor projektu- vedení konsorcia:
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
řešitel: Ing. Jiří Jirát, Ph.D.

Partneři:
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Ústavy Akademie věd ČR
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Knihovna akademie věd ČR

Kontaktní osoba za ÚFCH JH:
Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.


prof. Hof Martin Dr. rer. nat., DSc.

E-mail
martin.hofatjh-inst.cas.cz
Room
221, 107 c
Extension
+420 26605 3264, 2011